وبلاگ حمايت از متحصنين
وبلاگ حمايت از متحصنين مجلس

خانه
پست الکترونيکبراي همدلي از اين کد ها استفاده کنيد

وبلاگ سخنگوي متحصنين وبلاگ سخنگوي متحصنين

وبلاگ حمايت از متحصنين وبلاگ حمايت از متحصنين


Saturday, January 31, 2004
 
بيانيه شماره 15 متحصنين
ملت شريف و آگاه ايران
با تبريك سالگرد آغاز جشنهاي دهه فجر و اداي احترام به امام شهيدان و شهداي والا مقام انقلاب اسلامي و گرامي داشت پيروزي مردمي ترين انقلاب معاصر كه منادي آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي است؛ تلاش نمايندگان شما در مجلس شوراي اسلامي و رايزني هاي روساي جمهوري و مجلس و اعضاي دولت در برهه حساس و تاريخي كنوني براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق ملت توسط دست‌‏هاي پيدا و پنهان و تامين حق انتخاب مردم در انتخابات به عنوان يكي از حقوق مسلم و اوليه ايشان فرجام نيكويي نيافته و شوراي نگهبان با بي‌‏توجهي كامل به حقوق ملت و نقض اصول متعدد قانون اساسي بر راهبرد اقتدارگرايان مبني بر " پيروزي در غياب مردم در انتخابات " همچون انتخابات اخير شوراي شهر مهر تاييد زد و راه را براي حذف جمهوريت نظام هموار كرد .
امروز كه صورت و سيرت راهبرد اقتدار گرايان براي حذف مردم از انتخابات و ناديده گرفتن آشكار مولفه هاي مردم سالاري يعني مشاركت همگاني در انتخابات، پذيرش تنوع و تكثر قبول حكومت اكثريت، توزيع عادلانه و خردمندانه و قانوني قدرت آشكار و هويدا شده است، بر همه ما فرض است كه در برابر اين راهبرد ضد ملي بايستيم و اجازه ندهيم نظام و كشور بيش از اين در معرض تهديد و خطر قرار گيرد.
در انديشه سياسي امام خميني (ره) اسلاميت و جمهوريت لازم و ملزوم يكديگرند و حذف يكي به معناي حذف ديگري است و امروز اقتدارگرايان براي مقابله با اين انديشه، جمهوريت نظام را هدف قرار داده اند اما فرزندان راستين امام و انقلاب اين دست تطاول را از خوان انقلاب و نظام پس خواهند زد.
اكنون كه ماهيت تلاش و اراده دوساله اقتدار گرايان براي حذف مردم از صحنه انتخابات كاملا آشكار و برملا شده و با كمال تاسف نهاد شوراي نگهبان كه بايد به عنوان پاسداري راي مردم و نگاهبان حقوق و آزادي ملت بر روند انتخابات به طور قانوني نظارت كند به ابزاري در خدمت جناح ضد اصلاحات مبدل شده است به اعتقاد ما برگزاري انتخابات مجلس هفتم نه قانوني است نه مشروع.
نمايندگان ملت از دولت انتظار دارند تا فراهم شدن شرايط مطلوب براي برپايي انتخابات قانوني و آزاد و عادلانه و تامين حقوق مردم يعني حق انتخاب، از برگزاري انتخابات فرمايشي و نمايشي خودداري كنند.
همچنين ما نمايندگان مردم به علت غير قانوني بودن اين انتخابات، ناديده گرفته شدن حق ملت و در نهايت تلاش براي حذف جمهوريت نظام در انتخابات شركت نخواهيم كرد.
نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي
11/11/82
 
شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد : امكان مشاركت در انتخابات نيست
يدالله اسلامي نماينده مجمع ادوار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد
در چنين شرايطي امكان حضور فعال و ارائه‌ي ليست انتخاباتي را نخواهيم داشت
انتخابات قانوني همچنان مورد توجه و مورد تاكيد شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد است و انتظارشان اين است كه دولت تمامي تلاش خود را براي برگزاري انتخابات قانوني و آزاد به كار بندد و از رفتارهاي غيرقانوني حمايت نكند.

در اين جلسه تصميم گرفته شد تا از نمايندگان متحصن تقاضا شود كه به تحصن خود پايان دهند، البته روشهاي ديگر اعتراض همچنان موجود است و اين اعتراض ادامه پيدا خواهد كرد
 
کمیته ویژه اعلام کرد که به نتیجه ای در مورد تایید صلاحیتها دست نیافته است
كميته ويژه 5 نفره سران نظام پس از 4 روز مذاكره مستمر و طولاني با شوراي نگهبان شب گذشته رسما اعلام كردند كه مذاكرات به نتيجه‌اي نرسيده است و وظيفه اين كميته رسما پايان يافته است
 
فقط اسامي 463 نفر از تائيد صلاحيت شدگان به وزارت كشور رسيده است
به آگاهي هم ميهنان عزيز و همچنين داوطلبان نمايندگي هفتمين دورهمجلس شوراي اسلامي مي‌رساند كه علي‌رغم اظهارات منسوبان به شوراي محترم نگهبان مبني بر اعلام تائيد صلاحيت تعداد ديگري از داوطلبان، تاكنون فقط در يك نوبت در تاريخ 82/11/7 اسامي 463 نفر از داوطلبان كه صلاحيت آنان مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفته است به وزارت كشور واصل شده و مراتب به حوزه‌هاي انتخابيه اعلام شده است و تا اين لحظه(ساعت 20 مورخ 82/11/9) هيچگونه فهرست جديدي از شوراي محترم نگهبان به وزارت كشور نرسيده است
 
بیانیه جامعه اهل سنت تهران در حمایت از متحصنین
بنام يگانه پروردگار دادگر
(... و من اوفي بما عاهد عليه... «فتح-10»)
حمد بيكران، تنها كردكار توانا را سزاست، كه اراده و مشيت او، ما را شاهد حركتي عظيم و بيسابقه، در تاريخ پرفراز و نشيب قرن اخير پارلمان كشورمان گردانيد. و ازخانه اميد مردم فرياد حقطلبي انبوهي را، رادمردان و شيرزناني بيدار و دلسوز، در راستاي ايفاي عهد و پيمان خويش كه كمر همت بسته، و خطرات و ناكاميها و آزردگيهاي فراواني را به جان خريدهاند. نداي موزون و دلنشين و اميدبخش آزادگي خود و موكلانشان را، در ميان غريو آزاديانديشان، از مرزهاي ايران عزيز به گوش جهانيان رسانيدند كه اين سرود پايداري، در اقصي نقاط عالم، طنينانداز شد. اين استواري عزم، و پايداري در راه حق، بسيار ستودني و مايه مباهات ايرانيان آزاده است. (اعطاي اجر عظيم خداوند به آنان مبارك باد.) قضاوت درست در مورد ابعاد اين عزم جزم و عظيم و علم به تمام تبعات و دستاوردهاي مفيد حال و آينده اين اقدام قهرمانانه، اكنون دشوار و نارس و در فضاي حاضر مشكل است. اما بهترين ميراث براي آيندگان اين مرز و بوم خواهد بود كه به آنان ببالند و بر آفرينندگان اين اثر پايدار كه با كرامت در صدد ايفاي عهد خود برآمدند درود گويند و رهرو آنان باشند. از مجلس ششم كه عمدتاً برخاسته از تفكر اصلاحطلبي و بارقه اميد همواركردن مسير دستيابي به مردمسالاري ديني است و استعداد و استحقاق چنين كاري سترگ را در راستاي تحقق شعارها و وعدههايش را داشت، چنين اقدامي گرچه ديرهنگام، اما دور از انتظار نبود. كارنامه مجلس ششم با وجودي كه به عللي!!! دستاوردهاي اجرايي و عملي كمي را داراست. ولي از اوراق زرين، و بحق نگين تايخ قانونگذاري ايران است كه بحمدالله جمعي از اعضاي آن توفيق اداي دين نمايندگان راستين را در حد توان و امكان يافتند و نام و نقش خود را در دل موكلان خود و ديگر همميهنان به يادگار گذاشتند. به خصوص عزيزان نمايندگان ما، كه همگي در طول تاريخ بارها طعم تلخ تبعيضهاي ناروا را چشيده و همواره آماج تهمتهاي ناشايست از سوي حكام بيانصاف گشتهايم. اكنون احساس متحصنين را بيشتر درك نموده و براي فكر و حركتشان جايگاه و احترامي خاص قائل و آن را ميستاييم. گرچه ممكن است امكان حضور و رقابت عادلانه آنان در انتخابات فراهم نگردد. اما همچنان آن عزيزان در دل ما جاي داشته و آنها را نمايندگان حقيقي خود ميدانيم. سرافرازانه و بهروز زيستن در عصر حاضر كه اعجاز انواع ارتباطات، آگاهي و اطلاعات را از حصر عدهاي خاص خارج و آن را عمومي، جهاني و فرامرزي نموده، بسيار سخت و اسفبار است كه تفكري فرسوده، به اسم و رسم دين، بر كوس انسداد سياسي بكوبد و عامه مردم را ناآگاه فرض كند و فرزندان فهيم و دلسوز و آزاده ملت را از گزيده شدن و گزيدن توانايان و آزمودگان، محروم نمايد و بيازارد. تسليمان و مال و مقامپرستان را بطلبد و بنشاند و برقصاند!!! و نام انتخابات آزاد بر آن بگذارد!!! سبب فرار مغزها گردد، غارت بيتالمال را بر نور ديدگان ميسر گرداند، نخبگان و انديشمندان را از تفكر و تحرك بازدارد و مهار گرداند. بر امناي بيدار ابناي اصيل اين سرزمين ايراد ارتداد بگيرد. بر بيگناهان تهمت و افترا ببندد و آنان را بيگانه خواند و دانشگاهيان را سركوب گرداند. افتخارات و منابع ايران را تنها از آن خود و همفكران پندارد و دستاوردهاي عظيم و پربركت انقلاب اسلامي را به انحصار خود درآورد و به آرمانهاي بلند رهبر راحل انقلاب (ره) و اهداف والاي شهداي گرانقدر جفا ورزد و ديگران را نالايق و يا مزدور انگارد، هويت اقوام اصيل را انكار، و خدمات آنان را نفي نموده و در حق شان تبعيض پيشه نمايد. افكار و باورهاي پاك و آراي مقبول غيرخود را مردود، منكوب و غيرقابل تحمل دانسته و به عقايد ديگران و بزرگانشان بيپروا اهابت روا دارد. و تبليغ سوء نمايد. رواج فساد و اعتياد و فقر و فحشا را در جامعه به هيچ پندارد، و بر اميال انحصارطلبانه و اغراض سياسي منحط و مطرود خويش، لباس دين و قانون و صواب!!! بپوشاند و چنين پندارد كه ميتواند تراوشات اذهان تاريك فرسوده عدهاي خاص را، به نام آيين و مذهب و مصالح ملي، جبراً به مردم تزريق كند و انتظار عبث پذيرش مردم و اجر و مزد دو جهان را در سر بپروراند. و به تصور خود، سپس امت تنپرور بيدغدغه بياسايد و در معادلات پيچيده جهان امروز دخيل باشد و حاكمان سپس به كيف خود بگذرانند و مخالفان بنالند و بگريند. زهي خيال باطل!!! در عصر آگاهي و بيداري و فناوري نوين، دستيابي سهل و سريع همگان به منابع و مراجع مطمئن و پايدار دين و دانش، شهامت و صداقت روشنگران روشنفكر و اصلاحطلبان نستوه و فداكار، ديگر جايي براي پاسداران جهل و گمراهي نمانده و سرانجامي جز انزوا و رسوايي نخواهند داشت و تنها موزه بيدادگران تاريخ پذيراي آنان و بهترين جايشان خواهد بود. به يمن بيداري ديني در جهان اسلام، آزادانديشي و انديشمندي در دنياي متمدن، پيوندي ميمون در شرف تكوين است. كه آينده نزديك آبستن مولودي آگاه و توانا است، كه در برابر خودكامگي و استبداد و جهالت، قد برافرازد، و زورمداران و فريبكاران را به دريوزگي و رسوايي اندازد. اين مولود، نه موهوم، بلكه محتوم و موعود به سنن الهي است و در كتب موثوق به طور مبسوط مضبوط است. و منتظرانش را مسرور خواهد نمود. انشاءالله لذا ملل اهل تدبير و خواستار پايداري، و نخبگان صالح، بايد هر چه زودتر پندار و رفتار خود را با شرايط جديد بيارايند. كه مجال نمايش و توان ارائه آراي اصل را بيابند. كه بدل و ناكارآمد را، فرجام و سرانجامي شوم در انتظار است. وگرنه غزل خداحافظي آنان دير وقتي است كه سروده شده است. گفتار و نوشتار در اين زمينه بسيار و بهتر است به زمان ديگر واگزار گردد. آنچه سبب ميگردد. كه ما ياراي اميدواري به آينده را در ذهن متبادر و يافتن مجال و نقشآفريني در سرنوشت خويش را دارا و شأن و منزلتي شايسته بيابيم. استفاده بهينه از امكانات، و ظرفيتهاي موجود با تدبير و شور دلسوزان هوشيار، و شور جوانان بيدار و پشتيباني و همراهي نيروهاي وفادار و بهرهمندي از راهكارهاي علمي عالمان، حركتهاي قانونمند، مقاومت در برابر هرگونه و هر اندازه جهل و استبداد است و اقدام اخير نمايندگان متحصن مظلوم، با وجود برخورداري قانوني از امتياز و افتخار و حق نمايندگي راستين مردم آگاه در مجلس، متأسفانه امكان ارتباط مستقيم آن عزيزان، با موكلانشان از طريق رسانههاي ملي و تريبونهاي رسمي و فراگيري كه از بودجه دولت استفاده مينمايند، از آنان غصب گرديده است. شروعي شايسته و شرعي در احقاق حق ستمديدگان و سپردن امور به شايستگان، در راستاي ساختن ايراني آباد و آزاد، ارزيابي ميگردد كه بازيابي و فزوني مجد و اقتدار ملي ايران، در آرايش امروز منطقه و جهان، اقل دستآوردهاي آن است. و هر ياوريي در اين راستا، نيل به هدف را سهلتر مينمايد. طبيعي است، طي طريق استقلال، سخت و دشوار است. و توشه و زاد لازم آن برنامه و صبر و پشتكار و داشتن همراهان فداكار است و اين خصوصيات، در فطرت اكثر انسانها، كم و بيش نهفته است. اما رشد و بالندگي آن، همت و تربيتي شايسته و سريع را ميطلبد كه بهكار افتد و مفيد گردد. نابرده رنج گنج ميسر نميشود. مؤمناني كه مشمول (... ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا...«فصلت -31») شده، شايستگي و استعداد درك و استفاده از نزول بركات خاص خداوند را مييابند. كه با داشتن ايمان، پايدار نيز باشند. تا همراهي و ياري ملائك را هم دريابند.
فاذا عزمت فتوكل علي الله. ان الله يحب المتوكلين...
جامعه اهل سنت تهران 
تایید صلاحیت 4 نماینده و رد صلاحیت 7 نماینده دیگر توسط شورای نگهبان
پيرو اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان به وزارت كشور، مشخص شد در وضعيت صلاحيت نمايندگاني كه پيشتر از سوي شوراي نگهبان صلاحيت آنها تاييد نشده بود، به جز چند نماينده تغييري ايجاد نشده است.
براساس اين گزارش، ابوالفضل شكوري نماينده زنجان، خالقي نماينده اصفهان، ياري نماينده ايلام و عالمي نماينده دشت‌آزادگان كه پيشتر صلاحيتشان تاييد نشده بود، در گزارش اخير شوراي نگهبان به وزارت كشور تاييد صلاحيت شده‌اند.
چند نماينده كه پيشتر تاييد صلاحيت شده بودند در گزارش جديد شوراي نگهبان به وزارت كشور رد صلاحيت شده‌اند.
اين افراد عبارتند از: روزبهي نماينده ساري، اطاعت نماينده داراب، قشقايي از فيروزآباد، عباس‌پور نماينده ماكو، حسني نماينده اراك، اخوان نماينده تفرش و شاهي‌عربلو
 
بیانيه شماره 14
بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف و آگاه ايران

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه براي دفاع از حقوق مردم در خانه ملت متحصن شده‌اند، با دقت و حساسيت ناظر عملكرد شوراي نگهبان هستند. متأسفانه به رغم هشدارها و انذارها، در حالي كه ساعاتي چند به پايان مهلت قانوني شوراي نگهبان باقي نمانده است، تغيير محسوسي در سياست حذف غير قانوني و گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس به وجود نيامده است.

به موجب گزارش‌هاي رسيده به نمايندگان شما، از مجموع حدود 3200 داوطلب نمايندگي كه به اقدامات غير قانوني هيأت مركزي نظارت بر انتخابات اعتراض كرده‌اند، شوراي نگهبان تنها اندكي بيش از هزار نفر يعني كمتر از يك سوم كل معترضين را تأييد صلاحيت كرده است كه اين اقدام حتي تغيير محسوسي در حوزه‌هاي غير رقابتي كه مورد نظر دولت بوده نيز ايجاد نكرده است.

ما نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي با توجه به عدم تحول قابل قبول در روند غير قانوني و بدعت‌آميز رد صلاحيت‌ها، بر پيماني كه با شما بسته‌ايم، پايدار خواهيم ماند و به محض دريافت نظرات نهايي شوراي نگهبان، در صورتي كه تغيير قابل قبولي در فهرست رد صلاحيت‌هاي غير قانوني ايجاد نشود، اقدامات قانوني خود را در اعتراض به عملكرد غير قانوني هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان به مرحله اجرا درخواهيم آورد و به استعفاي خويش از نمايندگي مجلس و عدم شركت در انتخابات رسميت خواهيم داد.

نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي

 
جنتی: مخالفت با تعويق انتخابات
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي موسوي لاري
سلام عليكم
عطف به نامه شماره‌ي ‌١/١١٥٢٩٦ مورخ ‌٩/١١/٨٢ با عنايت به موارد ذيل:
‌١- قانون حاكم بر انتخابات ، مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده كه شوراي نگهبان و وزارت كشور با همين قانون انتخابات مجلس ششم ومياندوره‌يي ها را برگزار نموده‌اند و اين بار نيز بايد احترام آن حفظ شود.
‌٢- از نظر سياسي ، قاطبه مردم ايران و داوطلبين به شدت براي برگزاري انتخابات پرشور تلاش مي‌نمايند.
‌٣- در مورد امنيت نيز نشاني از ناامني ديده نمي‌شود، و در هر صورت، وزارت كشور مؤظف است با استفاده از ابزارهاي قانوني نسبت به برقراري امنيت در كشور اقدام نمايد. اين در حاليست كه در بدترين شرائط امنيتي نيز انتخابات برگزار شده و حتي در زمان اشغال بخشي از كشور توسط نيروهاي عراقي و بمباران شهرها و تحركات ضد انقلاب، هرگز كسي در كشور به دليل ناامني، تصور تعويق انتخابات نيز ننمود.
‌٤- در خصوص وجود رقابت واقعي، جنابعالي بهتر از هر كس مي‌دانيد به ازاي هر يك كرسي ‌١٩ نفر با همديگر به رقابت مي پردازند.
‌٥- در تمامي ادوار گذشته وزارت كشور اين چنين مواضعي از خود بروز نمي‌داد، اينگونه رفتارها، ناسازگار با حركت مردم سالاري ديني تلقي مي‌شود و در حافظه تاريخي كشور باقي خواهد ماند.
‌٦- شوراي نگهبان مدافع حقوق اساسي، حافظ حقوق شهروندان و پاسدار همه اصول قانون اساسي بوده و فاقد قدرت اجرايي است چنانچه جنابعالي نگران برگزاري انتخابات آزاد هستيد بهتر است با استفاده از كليه امكانات اجرايي كشور بطور عادلانه پيگيري نمائيد تا موانع از بين برود.
‌٧- با توجه به مراتب فوق، موضوع تأخير انتخابات در جلسه جمعه مورخ ‌١٠/١١/١٣٨٢ مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

Friday, January 30, 2004
 
اتمام حجت بهزاد نبوي :" دولت ننگ انتخابات فرمايشي را بر عهده نگيرد"
نماينده تهران و نايب رييس مجلس آخرين نماينده سخنران اين تحصن 19 روزه بود که حجت را بر همه تمام کرد .
نبوي با بيان اينکه ما چهار حالت را پيش بيني ميکرديم و بدترين حالت ممکن روي داد يعني هم رد صلاحيتها گسترده بود و هم اميدي به حضور مردم نيست وي با گفتار طنز گونه از ستاد ضد اصلاحات براي رد صلاحيت خود و دوستانش و حفظ آبرويشان تشکر کرد، نبوي درادامه تاکيد کرد جداي از سخنان طنزگونه وي اين مساله بزرگترين ضربه به نظام است .
نبوي افزود : اينها از قبل يک مجلسي را طراحي کرده اند و البته اين چينش حاصل دو سال تلاش و زحمت ستاد ضد اصلاحات براي ايجاد دفاتر نظارتي است .
نبوي با نگاهي به گذشته تاکيد کرد : دوماه قبل هشدار دادم اگر تصميم به رد صلاحيتهاي غير قانوني صورت بگيرد با تمام توان قانوني خود در برابر آن خواهيم ايستاد .
نبوي با بيان اينکه آقايان فکر ميکنند بحران يعني کار به جايي برسد که مثل اعلي حضرت! بگويند پيام انقلاب شما را شنيدم اما به واقع چه بحراني از اين بزرگتر که رييس دو قوه مقننه و مجريه نامه بنويسند که انتخابات فرمايشي است؟
اگر اين بحران نيست پس بحران چيست؟
عضو برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاکيد کرد :" اگر شوراي نگهبان به مساله رد صلاحيتها صحه بگذارد از شرکت در انتخابات خودداري کرده و استعفا ميدهيم و محکم پاي آن ايستاده ايم.
نبوي در مهمترين بخش سخنان خود اعلام کرد :" اگر ما در انتخابت شرکت نکرديم و پس از مدتي براي کشور مشکلاتي پيش آمد مانند چند ماه قبل که عواقب رد صلاحيتها را هشدارداديم از الان تاکيد ميکنيم که مقصر هياتهاي نظارت هستند زيرا نمي شود عده اي را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم ساخته و انتظارداشت همه خفه شوند.
نبوي تاکيد کرد در اين 30 ساعت باقي مانده به پايان زمان بررسي ها به شوراي نگهبان هشدار ميدهيم هر پيامدي که رد صلاحيتها داشته باشد مسئوليت مستقيم آن با شوراي نگهبان است . وي در ادامه گفت : شوراي نگهبان تحت تاثير کساني است که جلوتر از نوک دماغ خود را نميبينند . اينها از همان طيفي هستند که مرتب ميگويند اگر بشود خوب دوغي ميشود!!!
نبوي در ادامه سخنان مهم خود گفت : " خدايا تو شاهد باش که گفتيم و هشدار داديم ." وي خطاب به مدعيان نظام و کشور گفت :" من از همه شما بيشتر به نظام و کشور اعتقاد دارم و از بسياري از شما شرايط را بهترتحليل ميکنم. اگر تجديد نظر اساسي در کار هياتهاي نظارت صورت نگيريد ضرر اصلي به نظام و انقلاب خواهد خورد."
وي تصريح کرد ما همانهايي هستيم که در برابر بني صدراز امام دفاع مي کرديم و يا زماني که کشور در حال فرو پاشي بود در برابر منافقين ايستاديمو البته پشيمان هم نيستم.
نبوي ادامه داد :" اگر کار در دست شما باشد نظام دو روزه سرنگون ميشود امام مگر در مورد شما نگفت که توان اداره يک نانوايي را هم نداريد ؟!"
وي خطاب به شوراي نگهبان تاکيد کرد :" بر سر کشور انقلاب و نظام لجبازي نکنيد ." و در ادامه گفت :" ما دفاع ميکنيم و نميگذاريم نتيجه مردمي ترين انقلاب دنيا به ثمن بخسي از دست برود.
نبوي افزود : نظام ما هستيم نه شما و اين شما هستيد که بايداز نظام بيرون برويد اگر مردم ميدانستند شما اين نظام هستيد هرگز انقلاب نمي کردند.
وي ضمن بيان اينکه تا آخرين قطره خون از انقلاب و نظام دفاع ميکنيم گفت :" اگر هيچ کاري نکنيم حداقل ننگ شرکت در تصميمگيري هايي را که منجر به لعن آيندگان است نمي پذيريم."
نبوي ضمن تاکيد بر اينکه جمهوريت نظام در حال انهدام است افزود اگر همه رد صلاحيت شده هاي غير قانوني تاييد شوند و ما هشتاد نفر بمانيم در انتخابات شرکت ميکنيم ولي اگر از خواص ما تاييد شويم و توده رد صلاحيت شده تاييد نشوند در انتخابات شرکت نخواهيم کرد و اين صدقه را قبول نخواهيم کرد.
وي خطاب به هيات دولت اظهار اميدواري کرد دولت اصلاحات زير بار ننگ برگزاري انتخابات فرمايش نرود.
نبوي در پايان خطاب به ضد اصلاحات گگفت :" ما با بيگانگان در رابطه نيستيم ولي معتقديم شما با بيگانگان رابطه داريد زيرا پشت شما قرص است و روبروي ملت ايستاده ايد. ما دراين کشور به دنيا آمده و همينجا خواهيم مرد. اما براي شما سرنوشتي مانند صدام در پيش خواهد بود.
نبوي در پايان ضمن نصيحت به ضد اصلاحات که براي مذاکره با خارجي ها حتي اگر با تجربه ها را هم بفرستيد باز هم با زد و بند با آنها نميتوان ممکلت را اداره کرد . با تشويق ممتد حاضرين تريبون را ترک کرد

 
تعويق زمان برگزاري انتخابات مجلس ؟؟؟؟؟؟؟
حضرت آيت ا... جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم

به پيوست تصوير نامه‌ي استانداران سراسر كشور مبني بر وجود شرايط نامناسب از جهات قانوني، سياسي و امنيتي و فقدان زمينه‌ي رقابت واقعي و قابل قبول و عدم تأمين حقوق اساسي داوطلبان براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم در اول اسفند ماه و اعلام عدم امكان برگزاري انتخابات در موعد مقرر ايفاد مي‌شود. با توجه به عملكرد هيأت‌هاي نظارت كه منجر به بروز شرايط مذكور شده و ضرورت تجديد نظر اساسي در روند موجود براي تحقق شرايط مناسب برگزاري انتخابات واقعي و سالم و همچنين ايجاد فرصت مناسب و كافي براي شوراي محترم نگهبان جهت تحقق اين امر، درخواست تعويق زمان برگزاري انتخابات را مي‌نمايد. خواهشمند است موضوع را به قيد فوريت در شوراي نگهبان مطرح و از نتيجه اينجانب را مطلع فرمائيد. زمان مناسب بعدي براي برگزاري انتخابات متعاقبا پيشنهاد خواهد شد.

سيد عبدالواحد موسوي لاري

 
شيرزاد : نمي توانند با يک انگشت حلوا دهان ما را شيرين کنند!
شيرزاد اولين نماينده سخنران امروز وي در ابتداي سخن درباب صلاحيتهاي حداقلي يک نماينده سخن مي گويد . دکتر شيرزاد مهمترين دستاورد انقلاب را کنار گذاشتن مجلس سنا و دادن تمام اختيارات به مجلس منتخب مردم ميداند و با اشاره به بيانات متعدد امام در اين زمينه تاکيد ميکند :" مهمترين ويژگي يک نماينده مجلس در ايران اينست که او نماينده مستقيم مردم است. عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در ادامه تاکيد ميکند :" مهمترين مشکل قانون فعلي انتخابات تفسير پذير بودن آن است که متاسفانه قادر به تغيير آن نبوديم. "
شيرزاد هم مثل سازگار نژاد تاکيد ميکند ما براي انجام يک انتخابات آزاد اينجا هستيم و نمي توانند با يک انگشت حلوا دهان ما را شيرين کنند . رييس کميسيون آموزش مجلس تاکيد کرد که يا انتخاباتي برگزار نمي شود يا انتخابات آزاد برگزار مي شود.

 
قران امروز را شدید زاده خواند و طبق معمول بیشتر اوقات سازگار نژاد هم مجری بود
 
روز نوزدهم
امروز در مجلس حراستی ها خیلی بیشتر فعال بودند دلیلش خیلی مشخص نبود ؟
جستجوها بیشتر شده بود و البته دقیق تر
 
یک کاریکاتور خوب، از یک کاریکاتوریست خوب
هادی تونز را ببیند


بازی آزاد
Thursday, January 29, 2004
 
تحصن اساتید
این هم یک عکس قرض گرفته شده از روزنامه شرق:)
دکتر محسن رهامی و مهندس مجتبی بدیعی در جمع استادان متحصن در دانشگاه تهران
وام گرفته از روزنامه شرق
 
عاتقه صديقي، همسر شهید رجایی
امروز مردم ما دچار بي‏اعتمادي شده‏اند، جناح‏هاي فكري نيز مسائل را به گونه‏اي كه خود مي‏پسندند، مطرح مي‏كنند؛ به همين دليل افرادي امثال من به عنوان اشخاصي كه درددل فراوان دارند، در شرايط كنوني از ابراز عقيده و اظهارنظر سرباز مي‏زنند.
در حال حاضر برخي افرادي كه در رأس اين مراكز قرار گرفته‏اند، حتي در منطقه يا شهر خود مجبورند از ترس مردم با لباس مبدل وارد شوند. آنها از آنجا كه مي‌دانند چنانچه در منطقه خود كانديدا شوند رأي نخواهند آورد، براي كانديداتوري به مناطق ديگر مي‏روند، غافل از اينكه مردم با يكديگر در ارتباط هستند و از ماهيت آنها مطلع مي‏شوند. يا كساني‌كه تنها با فرصت‏طلبي توانسته‏اند علي‏رغم اينكه در حساس‏ترين شرايط در گذشته و در جريان انقلاب سابقه روشني نداشته‏اند و حتي در انتخابات مجلس سوم كه از امام(ره) درباره رأي اعتماد ميرحسين موسوي پرسيدند و امام(ره) نيز نظر خود را در اين زمينه فرمودند، هنگامي كه به مذاق آنها خوش نيامد به نشانه اعتراض گفتند «امام مي‏خواستند يك پوزه‌بند هم براي نمايندگان بفرستند». اين افراد امروز در برخي از حساس‏ترين مراكز تصميم‏گيري حضور يافته‏اند و اين بسيار دردناك است كه آنها سر سفره انقلاب بنشينند و فرزندان انقلاب را ردصلاحيت كنند.

 
جواد لاریجانی :تحصن يك نوع اعتراض دوره دانشجويي است
تحصن حق نمايندگان است كه راجع به ردصلاحيتشان اعتراض كنند، منتها اعتراض‌گونه‌هاي مختلف دارد. تحصن يك نوع اعتراض دوره دانشجويي است اما در مورد استعفا اگر راست بگويند ملت بايد خيلي از آنها تشكر كند، چون دوستان ما هر وقت به اين نتيجه برسند كه نمي‌توانند خوب كار كنند، به كنار بروند، طبيعي است كه فرزندان ملت كه مي‌توانند كار كنند و جايشان را بگيرند. به‌خصوص اگر دست‌اندركاران برگزاري انتخابات استعفا دهند، براي سلامت انتخابات خيلي بهتر است، چون غالب اين افراد به يك حزب گرايش دارند و طبيعي است كه در صورت عدم حضور آنها انتخابات در فضاي بي‌طرفانه‌تري برگزار مي‌‌شود. به اين جهت گمان مي‌كنم استعفا به هيچ‌وجه نگران‌كننده نيست و حتماً مردم از آن استقبال خواهند كرد.
هرگونه كارشكني در انتخابات تخلف و قابل پيگرد است اما به عقيده من به عنوان يك فرد سياسي، استعفاي دوستان ما و برگزاركنندگان انتخابات حتماً به انتخابات كمك مي‌كند، زيرا اينها افراد حزبي هستند كه طرفدار يك گرايش مي‌باشند
 
آيت الله سيد‌محسن موسوي‌تبريزي در جمع نمايندگان متحصن
با اشاره به طرح سه فوريتي مجلس آن را طرح نامناسبي خواند و گفت: اين طرح هم خلاف شرع بود و هم خلاف قانون اساسي. چه كسي گفته كه نماينده بايد عدالت داشته باشد؟! كداميك از بندهاي قانون اساسي اين را به عنوان شرط نمايندگي بيان كرده است.

آقايان ناظر به چه حقي مي‌گويند كه شرايط براي ما احراز نشده و يا بايد بشود. مگر حاكميت مال آن‌هاست. آن آقايي كه مي‌گويد، انسان براي منزل خود هم اگر كارگري مي‌گيرد، بايد صلاحيتش را احراز كند، شايد تصور مي‌كند كه مملكت منزل اوست و حكومت مال اوست است. چه كسي چنين چيزي را به او داده است؟! يكي از خوبان شوراي نگهبان در دوره‌هاي قبل مي‌گفت؛ شايد اين كساني كه ما آن‌ها را رد كرده‌ايم،‌ انسان‌هاي بدي نباشند، صلاحيت آن‌ها براي ما اثبات نشده است. من مي‌پرسم به چه حقي بايد براي شما اين صلاحيت اثبات شود

دفاع شما بعضا در عبارات، دقيق نيست. شما هم از اسلاميت دفاع مي‌كنيد و هم از جمهوريت نظام. هيچ مكتبي نيست كه به اندازه اسلام مدافع حقوق مردم باشد. زماني كه قانون اساسي تصويب مي‌شد، اصولي كه به حق حاكميت مردم اشاره داشت، مورد مخالفت هيچ كدام از علما نبود، بلكه بحث‌ها در مورد اصولي بود كه مثلا در مورد اختيارات ولي فقيه بود
من شنيده‌ام برخي را تأييد كرده‌اند و مي‌گويند اگر حرفي بزنيد، رد مي‌شويد. كساني كه در خدمت مردم بودند و جزو بهترين ياران امام(ره) بودند را رد كرده‌ايد، به شكلي كه انگار آن‌ها مخالف امامند و آن‌ها حتما خواهند گفت كه اسلام شما را قبول ندارند. با اين وضعي كه شما درست كرديد، آيت الله خويي رد مي‌شود. علامه طباطبايي با آن عرفان و علمي كه داشت، اگر كانديدا شود، رد مي‌شود. مرحوم كمپاني و يا شيخ انصاري همه رد مي‌شوند.
امام، بازرگان و حتي بني‌صدر را تا وقتي استفعا ندادند، كنار نگذاشت. بني صدر كسي بود كه در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي با ولايت فقيه مخالفت مي‌كرد، اما وقتي مردم به او رأي دادند،‌ امام فرماندهي كل قوا را به او داد. حالا آيا نمايندگي مجلس بالاتر است يا فرماندهي كل قوا؟

 
مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور
متأسفانه روند بررسي و تأييد صلاحيت‌ها تا كنون اميدواركننده نبوده است و در بين 463 داوطلب تأييد صلاحيت شده، حتي يك نفر از 83 نماينده رد صلاحيت شده هم وجود ندارد و تعداد اندكي از آنان از چهره‌هاي مطرح هستند.
اگر روند به اين گونه باشد، ما مجري چنين انتخاباتي نخواهيم بود و پيشنهاد مي‌كنيم كه شوراي نگهبان خودش انتخابات را برگزار كند تا همه چيز يك‌كاسه شود
 
بیانیه سوم دفتر تحکیم وحدت
بزرگترين اشتباه و شکست اصلاح طلبان در مقطع کنونی تن دادن مجريان و مسوولان دولت و نيز نمايندگان به برگزاری انتخابات است
بيانيه سوم تحکيم مي افزايد : "شکی نيست که تحصن به لحاظ شکلی ابراز اعتراضی مناسبی از سوی نمايندگان مجلس بوده اما هرگونه سازش، اهمال و حتی عقب انداختن اين آزمون فيصله بخش، اصلاح طلبان را متهم اصلی سناريوی فريب خواهد کرد." نويسندگان بيانيه تاکيد دارند که "با توجه به عدم تاثيرگذاری رای ملت در ساختارحاکميت و عدم امکان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه، هيچ توجيهی جهت شرکت در انتخابات برای مردم باقی نمانده است."
اين بيانيه پيشنهاد می کند که برای جلب اعتماد عمومی، مجلس طرحی تصويب کند که بر اساس آن، در صورتيکه مشارکت مردم در انتخاباتت کمتر از 50 درصد واجدين شرايط رای دادن باشد، نتايج انتخابات باطل اعلام شود.

 
سعيدي : اولين كسي كه در مقابل بحران رد صلاحيت‏ها مسوول است خاتمي است
اولين كسي كه در مقابل بحران رد صلاحيت‏ها مسوول است خاتمي است و اگر در مقابل اين مسؤوليت‏ها كه در شرايط دشوار فعلي بر عهده اوست ايستادگي نكند بايد هم به تاريخ پاسخگو باشد و هم به كساني كه به او و اصلاحات رأي داده‏اند.
وي با بيان اينكه ما همواره حامي خاتمي بوديم و هستيم، اما ما توجيه‏گر عملكرد هيچ مسؤولي نيستيم و با هيچ كس عهد اخوت نبسته‏ايم.
در جهان امروز بزرگترين غاصبان كساني هستند كه مي‏خواهند به روش‏هاي غير دموكراتيك مقدرات مردم را به دست گيرند لذا وقتي مردم در شكل‏گيري حكومت خويش نقشي نداشته باشند، جامعه مستعد شورشي خواهد بود و مسؤوليت مواجه شدن امنيت ملي اين كشور با تهديد داخلي و خارجي با كساني است كه اينچنين غير قانوني دست به رد صلاحيت‏هاي گسترده زدند.

 
بها الدين ادب : حاضر نمي شوم بر سر حقوق ملت معامله كنم
نماينده متحصن سنندج در نطق امروز خود گفت : اين تحصن آخرين فرصت ماست. اگر از آن درست استفاده نكنيم مردم ديگر با ما سخن نخواهند گفت زيرا اين مردم بارها نشان داده اند كه عهد اخوت با كسي نبسته‏اند.
شوراي نگهبان ما را براي مذاكره دعوت كرده اند ولي با شجاعت گفته ام حاضر نمي شوم بر سر حقوق ملت معامله كنم.
خطاب به شورای نگهبان:
اگر بالاترين اتهامات را به من وارد كرديد، سربلند خواهم بود، زيرا شما ثابت كرده‏ايد كه يا بايد با شما بود يا بر عليه شما؛ و من خدا را شاكرم كه عليه شما هستم.

 
جهانگيري : بايد منتظر ماند
وزير صنايع و عضو شوراي 4 نفره رييس جمهور در پاسخ به خبرنگاران د رمورد جلسات با شوراي نگهبان پاسخ داد بايد منتظر بمانيم !
 
استانداران در نامه اي به وزير كشور: برگزاري انتخابات در اول اسفند امكانپذير نيست
استنداران در نامه اي به وزير کشور تاکيد کرده اند : "در شرايط موجود اعتماد عمومي و همگرايي و مشاركت عمومي در معرض آسيب جدي قرار گرفته و عليرغم تأييد صلاحيت حدود 20% از داوطلبان ردصلاحيت شده كه در جاي خود گامي در جهت تأمين حقوق تعدادي از داوطلبان بود ولي با بررسيهاي به عمل آمده هنوز امكان ايجاد يك رقابت قابل قبول و تأمين حقوق اساسي مردم و برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم فراهم نيست.
لذا، استانداران به عنوان مسوولان سياسي، امنيتي و اجرايي استانها، ضمن تأكيد مجدد بر دفاع از حقوق اساسي مردم و اين نكته كه اين حقوق قابل چانهزني و معامله نيست اعلام ميدارند كه برگزاري انتخابات در موعد مقرر تعيين شده(اول اسفندماه) امكانپذير نبوده و لازم است به منظور فراهم كردن شرايط مطلوب و فرصت مناسب براي شوراي محترم نگهبان به منظور تجديدنظر اساسي در بررسي صلاحيتها و نيز تأمين فرصت برابر براي تبليغات انتخاباتي تمامي داوطلبان تدابير لازم اتخاذ فرماييد

 
نمايندگان خاتمي در جمع متحصنين
سه تن از وزرايي که مامور بررسي رد صلاحيتها شده بودند در جمع نمايندگان حاضر شده و گزارشي از روند کار با شوراي نگهبان داده اند. اين سه تن آقايان شريعتمداري ( وزير بازرگاني) زنگنه (وزير نفت) و جهانگيري (وزير صنايع) بودند .
 
سخنگوي متحصنين : تصور نميكنم اتفاق جديدي بيافتد
دبير کل جبهه مشارکت و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در سخناني در جمع خبرنگاران گفت :" در حال حاضر دو هفته از پيام رهبري ميگذرد، پيامي كه از آن محكمتر چيزي وجود نداشت، اما اكنون وزرا بر سر اين پيام با شوراي نگهبان در حال چانهزني هستند."
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد رد صلاحيتها گفت :" ما خوشحال ميشويم و از رايزنيها و گفتوگوها حمايت ميكنيم، اما تصور نميكنم اتفاق جديدي بيافتد و راه اميدواركنندهاي وجود ندارد." خاتمي در پايان در مورد سرانجام تحصن تاکيد کرد :" مردم نيز تصميم خودشان را خواهند گرفت و ما قيم مردم نيستيم"

 
روز هيجدهم :

 
ديدارانجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران با مديرمسئول روزنامه توقيف شده سلام
دیدار اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، با آيت‌الله موسوي خوئيني‏ها

وقتي روشنفكري يا مبارزي از مردم جدا شود، گرفتار تخيلاتي مي‏شود و وقتي مي‏بيند مردم پشت سرش نمي‏آيند، آنان را متهم مي‏كند كه نمي‏فهمند. روشنفكران ما كه تعهد به جامعه دارند بايد تلاش كنند با توده‏ها پيوند برقرار كنند كه اين امر جز با دين امكان ندارد.

چون شما انجمن اسلامي هستيد، روي اسلام تاكيد داشته باشيد؛ به خصوص وقتي ما رو در روي جمعي متحجر قرار داريم. همين گرفتاري‏هايي كه اين روزها گريبان جامعه را گرفته است، تحجرگرايي است و اين فتنه ناشي از تحجر و واپس‏گرايي است. به تبع تحجر در دين، تحجر در سياست نيز ديده مي‏شود. در متن رفتار اين جماعت ضد اصلاحات، رفتار سلطنت‏مآبانه وجود دارد. اين رفتار در عالم سياست واپس‏گرايي است. در اين حالت يعني در مقابله‌ با فتنه تحجر ديني، رجوع به اسلام عصري (اسلامي كه مي‏تواند پاسخگوي نياز زمان باشد) ضرورت دوچندان مي‏يابد. اين متحجران كارشان سبب نشود كه شما از اينكه پرچم اسلام را برداريد، شرمگين شويد. چون اعمال زشت اينها، باعث آن شده است كه عده‏اي از مسلماني و برافراشتن پرچم اسلام‏خواهي، شرمنده شوند؛ اين تحجر به فتنه تبديل شده است

نفس عمل تحصن نمايندگان، مقدس و محبوب خداست؛ چون فرياد مظلومانه است. خواه مخالفان از اقدامات خود پشيمان شوند و برگردند و خواه هم‏چنان بر اين طبل بد صدا بكوبند و همه را محروم كنند، متحصنين در اقدام خود پيروز شده‏اند

يك نكته را توجه كنيد كه مساله مخالفت با اصلاحات هرگز به خاطر اسلام نيست. هيچ كس آن را باور نمي‏كند. اينها قدرتي در اختيار دارند و فكر مي‏كنند با اين شيوه، مملكت را مي‏توان اداره كرد. من بدبين نيستم كه بگويم آنها سوء نيت دارند يا با خارجي بسته‏اند. اينها دچار عقب‌ماندگي هستند و فكر مي‏كنند در عهد قاجار زندگي مي‏كنيم. متاسفانه عده‏اي فكر مي‏كنند مي‏توان دنيا را به عقب برگرداند. اين جماعت براي نگه‌داشتن قدرت و يا رسيدن به آن، از نام اسلام استفاده مي‏كند كه ”آي مردم، اسلام از دست اصلاح‏طلبان به خطر افتاده است

تصور مي‏كنند كه اين روش‏ها به خاطر حفظ اسلام است. اگرعده اي هجوم مي‏برند و نماينده را كتك مي‏زنند و به او اهانت مي‏كنند، قطعا هيچكدام به خاطر اسلام نيست. اين هتك حرمت‏ها بر خلاف اسلام است. به يك امام جمعه محترم زجر كشيده انقلاب اسلامي در جايگاه نماز جمعه حمله مي‏كنند، اين كجايش ربطي به اسلام دارد؟ بزرگ‏ترين گناه را مرتكب مي‏شوند و نام آن را اسلام مي‏گذارند. ترور آقاي حجاريان را چه كسي باور مي‏كند به خاطر اسلام است. يك انسان مسلمان را بدون محاكمه، بدون حكم شرعي و قانوني يك دادگاه صالح،مهدورالدم اعلام و ترور كنند؛ آيا اين به خاطر اسلام است؟ چه كسي باور مي‏كند؟ همه براي حفظ قدرت است و فكر مي‏كنند قدرت را اينگونه بايد حفظ كنند. در صورتي كه قدرت را در يك قواعد صحيح بايد به دست آورد. رقابت بايد سالم و صحيح باشد. آنها با ادعاي نگراني براي اسلام كارهايي مي‏كنند كه حق مسلم و اسلامي ميليون‏ها مردم را از بين مي‏برند. حق انتخاب آزاد، يك حق شرعي است. مردم را از اين حق محروم كرده‏اند و ساده ‏لوحي است اگر باور كنيم اين به خاطر اسلام است. يك روحاني محترم و خدمت‏گزار به مردم و انقلاب را در ميان مردم و در نمازجمعه تهران كتك مي‏زنند و هتك حرمت مي‏كنند و نام آن را اسلام مي‏گذارند. 
-درباره غيرقانوني بودن تحصن
الف: نحوه اداره مجلس و مسائل مربوط به آنرا آييننامه داخلي مجلس كه از محكمترين قوانين كشور است تعيين ميكند و در اين قانون هيچ منع و ممنوعيتي براي تحصن در مجلس وجود ندارد.
2- در ديگر قوانين عادي كشور نيز منع و ممنوعيتي براي انجام تحصن در فضاهاي سربسته و از جمله مجلس وجود ندارد.
-از همه مهمتر اينكه اصل بيست و هفتم قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حل سلاح، بهشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزاد دانسته است، و از اينرو انجام تحصن نمايندگان در مجلس در اعتراض به ردصلاحيت گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس كاملاً قانوني و قابلدفاع است، و در مكاني بهتر از خانه ملت براي تحصن نمايندگان مردم وجود دارد؟ آيا امر به معروف و نهي از منكر نظام اسلامي محلي به مباني اسلام است. تحصن ما در مجلس نه تنها هزينهاي دربر نداشته است بلكه كوچكترين خللي در اداره امور مجلس به وجود نياورده است و حتي باعث سرعتبخشي به رسيدگي لايحه بودجه سال 83 شده است.
-جلسات فراكسيونها
-ما ميدانيم كه مشكل مخالفان ما قانوني يا غيرقانوني بودن تحصن نيست، آنها وجود ما را مغاير با شرع و قانون اساسي ميدانند... و اگر ميتوانستند ما را از روي زمين محو ميكردند تا يكهتاز عرصه قدرت و حكومت باشند و براي ما مثل روز روشن است كه نظر آنان ما هر كاري بكنيم غيرقانوني است و حتي اگر سرمان را بريدند حق نداريم فرياد بزنيم چون گوش آقايان درد ميآيد.
-ما سوگند خوردهايم كه پاسدار قانون اساسي و حفظ حقوق ملت باشيم، و آيا در شرايطي كه حق انتخاب ملت و اصول متعدد قانون اساسي در حال ضايع شدن است و اساس جمهوريت نظام در حال از بين رفتن است، آيا ما بايد ساكت بنشينيم و هيچ عكسالعملي نشان ندهيم. واقعاً در اين شرايط تعجب از افرادي است كه رأي مردم را گرفتهاند و سوگند پاسداري از حقوق ملت خورده و ساكت نشستهاند. ما فرياد ميزنيم و تحصن ميكنيم چون استيفاي حق ملت را جزو وظايف خود ميدانيم.
2-مداخله بيگانگان در امور داخلي
-اول بايد مراد و منظور از مداخله روشن شود چرا كه محافظهكار با كاربرد فراوان و تبليغات پرحجم و شدت در اين باره هرگز روشن نميكنند منظورشان از مداخله بيگانگان در امور دارند ايران چيست؟ اگر منظور مداخله فيزيكي و مادي و نظامي است، بسيار روشن است كه هر ايراني شرافتمندي اجازه چنين مداخلهاي را به بيگانگان نميدهد، و فكر ميكنيم متحصنان خود را در گذشته و به ويژه در انقلاب و جنگ تحميلي نشان دادهاند و است آقاياني كه امروز مدعياند پرونده خود را در اين باره عرضه دارند.
-اگر منظور از مداخله بيگانه در امور داخلي مواضع تبليغاتي و اظهارنظرهاي نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي كشورهاي خارجي است، همه ميدانيم در دنيايي كه در سايه انقلاب ارتباطات به دهكده جهاني دارد تبديل شده است به هيچ وجه نميشود جلوي قضاوت و داوري و اظهارنظر ديگران را درباره ايران گرفت، همچنان كه نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي ما نيز هرروزه درباره مسائل ديگران اظهارنظر ميكنند. به طور مثال مسألهاي به نام ممنوعيت حجاب در فرانسه در مدارس و مكانهاي دولتي مطرح شده است كه اين واكنش نهادها و مقامات دولتي و غيردولتي كشورهاي اسلامي از جمله كشور ما را در پي داشته است آيا اين واكنشها و اظهارنظرها مداخله در امور داخلي فرانسه است. يا وقتي نهادها و مقامات ما بحث انتخابات آزاد را در ديگر كشورها مطرح ميكنند آيا مداخله در امور داخلي آنها نيست.
بايد پرسيد چرا افراد، گروهها و نهادهايي اذعان اظهار را درباره ميكنند؟
-منظور از مداخله بيگانه در امور داخلي ملاكها و ديدارهاي رسمي بين مقامات داخلي و خارجي است كه بايد در كشور را به روي ديگران بست و اجازه نداد هيچ مقام خارجي به كشور بيايد يا مقامي به خارج برود.

 
حاضرين در اين مراسم
معاونين استانداري استان چهارمحال و بختياري و اساتيد و مسؤولان دانشگاه شهر كرد، معاونين وزارت نفت استاندار كردستان، اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، اعضاي گروههاي دومخردادي ورامين، اعضاي انجمن توسعه و مشاركت فرهنگي زنان و اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران
 
مؤمني دبير تشكيلات تحكيم وحدت بيانيه اين تشكل را قرائت كرد:

 
در حاشيه تحصن:
در حاشيه تحصن:
مراسم با حضور چشمگير اقشار مختلف مردم همراه بود. در ميان حاضران روحاني سالخورده بود كه پس از اقامه نماز بلندگو را در دست گرفت و در حمايت از متحصنين سخن گفت. وي با اشاره به روند ردصلاحيتها گفت: اگر اين ديدگاه كماكان در مملكت صاحب نفوذ باشد ديگر تا چند سال آينده هيچ فردصلاحيتداري در كشور باقي نميماند.
در پايان مراسم دانشجويان عضو شوراي عمومي تحكيم وحدت، با سردادن سرود «اي ايران» ساختمان پارلمان را ترك كردند.

 
این مطلب را حتما بخوانید


پيرمردي كهنسال


آخرين سخنران امروز پيرمردي كهنسال به نام عباس كريمي سپهر بود. وي را علي حسيني نماينده نهاوند وقتي در سالن انتظار ملاقات منتظر بوده است ديده بود و از وي پرسيده است كه آيا كاري داري. او در پاسخ گفته است كه من نامهاي خطاب به نمايندگان متحصن نوشتهام كه ميخواهم يك شخص مطمئن به دست آنان برساند. نماينده مردم نهاوند از وي مي خواهد كه خود قرائتكننده نامه باشد. اين پيرمرد كه به نظر قريب به 90 سال عمر داشت و به سختي سخن ميگفت، پس از سخنراني كوتاهي نامه خود را قرائت كرد متن نامه وي را در ذيل ميخوانيد

به نام خداوند يكتاي بي همتا
بعد از عرض سلام
خدمت نمايندگان محترم متحصنين اصلاح طلب معروض ميدارم.
اگر آقاي خاتمي رئيس جمهور و دولت ايشان يا نمايندگان متحصن براي برقراري انتخاباتي آزاد و مردمي و بدور از هرگونه ردصلاحيت كه خارج از رأي مردم باشد استعفا يا كوتاه بيايند حق نمايندگي را نسبت به ملت ايران انجام نداده و سبب ميشوند انتصابيها و محافظه كاران كه نفرات انگشت شمار و ناچيز ولي قدرت ملي را كه بدون رأي و پشتوانه مردمي است به چنگ آورده اند به استبدادي تمام عيار تبديل نمايند و دوام استبداد جز با پشتوانه خارجي امكان ندارد لذا مجبورند منافع ملي و تماميت ارضي استحكام و استقلال كشور را به خطر انداخته و از دست بدهند.
راه چاره و نجات
1-دوري از شرك و برگشت به خدا و مردم چون درخواست و التماس از انتصابي و محافظهكاران شركت و شكست است.
2-هرگز استعفا و يا كوتاه نياييد دستگي مجلس و دولت را خالي نكنيد
3-به خدا و ملت رو آوريد و كمك بخواهيد چون خط توحيد است و پيروزي
4-انتخابات آزاد و مردمي را با زور خدا و خلق با عبور از شوراي نگهبان و هر حاكميت انتصابي انجام دهيد چون ميزان رأي مردم است.
5-چون صدا و سيما انتصابي و خصوصي است رسانه ملي محسوب نميشود لذا لازم است يك رسانه ملي راه اندازي كنيد.
هستي خداست
نيستي غيراز خداست
عباس كريمي سپهر

 
الياس حضرتي
جرياني كه اعتقادي به حاكميت اسلام ندارد و هر حركتي كه درزمان غيبت امامزمان صورت گيرد، حركتي انحرافي است پيش امام رفتند وگفتند آيا شما ميخواهيد با اين ملت كه تا ظهر زنده باد مصدق ميگفتند و بعد جاويد شاه قيام كنيد؟ امام فرمودند اگر با اين ملت صادقانه برخورد شود آنها وفادار و استوار خواهند ماند.

اين جريان در زمان امام جرأت عرض اندام نداشت اما پس از امام تمام تلاش خود را داشته است كه نظام جمهوري اسلامي را به شكست بكشاند و به اثبات برساند كه جمهوريت با اسلاميت قابل جمع نيست همين افراد به خدمت امام رسيدندو گفتند كه در انتخابات هم مردم بايد تقليد كننداما امام گفتند كه مردم رشيدند و تقليد درانتخابات جايز نيست، اما حالا بعد از امام همان ايده را پيگيري ميكنند.

وي با اشاره به تقارن انتخابات مجلس با انتخابات خبرگان در چند حوزه تنها با وجود يك كانديدا در هر حوزه گفت: اگر خود كانديدا به خودش رأي دهد، عضو مجلس خبرگان رهبر و حساسترين نهاد كشور ميشود. آيا اين مسأله مشكوك نيست! آيا نميشد براي حفظ ظاهر هم كه شد، نميتوانستند در هر حوزه دو سه كانديدا وارد كنند؟ اما آنها ميخواهند با اين حركت اصل انتخابات را لوث كنند.
 
محمد نعيمي پور
در طي سه چهارسال گذشته يك سؤال پيش روي ما بود و آن اينكه حال كه شوراي نگهبان نسبت به برخي مصوبات مجلس حساسيت دارد آيا ما بايد كلاً به چنين مصوبات و طرحها و لوايح نپردازيم چون مقابله شوراي نگهبان با ما ايجاد نوعي سرشكستگي ميكند يا اينكه ما بايستي كار خود را بكنيم چون شوراي نگهبان نميتواند به دفعات برخلاف رويه عمل كند. اما متأسفانه ديديم كه به كرات چنين كردند در اين راه از اسلام و رهبري هم هزينه كردند. در مورد انتخابات هم اينگونه رفتار كردند

بودجه كلاني كه ادعا ميشد براي كار علمي تحقيقي مصرف خواهد شد صرف تهيه پرسشنامههايي شده است كه از مشاهده آن انسان شرمگين ميشود و اين پرسشنامهها را به دست كساني ميدهند كه كمتري مهارتي در اين كار ندارند و با اين پرسشنامهها در مورد رئيس مجلس سؤال ميشود آيا رئيس مجلس شناخته شده نيست؟ به اسم تحقيق چه كارهاي عجيب و غريبي صورت گرفته است.

آيا شما عضو شوراي نگهبان هستيد يا يك مجموعه تفتيش عقايد؟ آيا شما موظفيد بر كار هيأتهاي نظارت مديريت داشته باشيد يااينكه از كساني كه براي استعلام دلايل ردصلاحيت خود ميروند سؤالات عجيب و غريب كنيد؟

با اين شيوه اين پيغام داده ميشود كه اگر كسي ميخواهد نماينده شود بايستي نظر شوراي نگهبان را تأمين كند. آيا اين مجلس نماينده مردم است يا نماينده شوراي نگهبان؟

مردم در آينده قضاوت خواهند كرد و از خود خواهند پرسيد كه چطور افرادي كه عمري را براي تحصيل تعاريف صرف كردهاند، چگونه در نهايت همه آنها را در راه قدرت ميبازد. خيليها ممكن است ساليان سال زاهد و عالم دين باشند اما ممكن است در همان زمان راه ديگري را طي كنند.

 
فضلالله صلواتي
شما با اين حركت خود به اصلاحگري آبرو داديد.

صلواتي با طرح اين سؤال كه «در طول تاريخ چگونه مردم را از مليت يا اسلام فراري ميدادند؟» گفت: دقيقاً به همين صورت كه عدهاي پيدا ميشوند كه مردم را نسبت به اين مقولات دلسرد ميكرديم وي با ذكر اين نكته كه پيش از آمدن به تهران به ملاقات آيتالله منتظري رفته بوده است گفت: ايشان گفتند كه سلام و حمايت ما را به نمايندگان ابلاغ كنيد.
 
گزارش هفدهمين روز تحصن
موسوي جهان آباد نماينده ردصلاحيت شده ياسوج اولين سخنران اين روز گفت:بعداز 25 سال جاي تأسف و تأثر دارد كه در اين شرايط قرار گرفتهايم. كسي كه مختصر اطلاعاتي از تاريخ جهان و ايران داشته باشد بهخوبي به اهميت نقش تمدني ايران و تاريخساري مردم است آگاهند. در فرهنگ ايران بيگانهستيزي كه امروز مبناي روابط با ديگران شده است، وجود ندارد و كشور ايران همواره پيشگام تعامل با ديگران بوده است همچنانكه امروز بحث گفتوگوي تمدنها را مطرح كرده است درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر ايران پيشگام بوده است و آزادي دين و مذهب همواره در ايران وجود داشته است.
انقلاب اسلامي ادامه نهضت مشروطه بود تجربه بشري بهسوي دموكراسي و حاكميت مردم بوده است و مهمترين هدف انقلاب نيز حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان بوده است عقل جمعي درصد خطايش بسيار كمتر از عقل فردي است.

 
بيانيه شماره 13 متحصنين
بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف و آگاه ايران

تصويب طرح سه فوريتي براي ضابطه‌مند كردن بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس، آخرين اقدام مجلس ششم در عرصه قانون‌گذاري به منظور قانونمند كردن نظارت شوراي نگهبان و حفظ حق ملت در انتخاب كردن و انتخاب شدن و در نتيجه تضمين برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و سالم و رقابتي بود.

نمايندگان متحصن در مجلس ششم عليرغم اين‌كه قوانين موجود را براي تجديدنظر شوراي نگهبان در تصميمات بدعت‌آميز و خلاف قانون هيات مركزي نظارت كافي مي‌دانستند صرفا به منظور اتمام حجت و بستن باب هرگونه توجيه و بهانه بر وجود ابهام و خلأ قانوني، در تصويب اين طرح همراهي كردند و فرصتي را فراهم آوردند تا شوراي نگهبان پايان‌بخش بحراني باشد كه هيأت مركزي نظارت با رد صلاحيت گسترده و غيرقانوني بيش از سه هزار داوطلب نمايندگي مجلس و بلاموضوع كردن رأي مردم در انتخابات آينده بر كشور تحميل كرده است.

رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان به روشني نشان داد همان محافل ذي‌نفوذ و اراده‌هاي پنهان در پس تصميمات هيأت مركزي نظارت كه براي قلب ماهيت و محو جمهوريت نظام تلاش كرده‌اند شوراي نگهبان را نيز در استفاده از اين فرصت ناكام ساخته‌اند.

شوراي نگهبان قيد كلمه قانوني را در لزوم وجود «مدارك معتبر قانوني» براي رد صلاحيت كانديداها نافي اعتبار طرق معتبر ديگر و در نتيجه خلاف شرع و مغاير با قانون اساسي دانسته است. اين ايراد آشكار مي‌سازد كه آنان اساسا قانون را مخالف شرع مي‌دانند، علاوه بر اين پيش از اين نيز در مذاكرات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اعضاي شوراي نگهبان درباره‌ي لايحه رييس جمهور براي اصلاح قانون انتخابات اعضاي شورا همين ايراد را مطرح كردند.

اما رسوايي و بي‌ضابطه‌گي اين طرق معتبر ادعايي چنان بود كه عليرغم اصرار فراوان اعضاي كميسيون، حاضر به برشمردن و منظور كردن آن در متن لايحه مذكور نشدند.

شوراي نگهبان با وارد كردن چنين ايرادهايي به طرح سه فوريتي، آشكارا عدم التزام خود را به هر معيار و ضابطه شفاف و مشخص قانوني در تشخيص صلاحيت‌ها اعلام كرده است.

اين شورا هر گونه ضابطه قانوني براي نظارت بر انتخابات را موجب محدود شدن نظارت استصوابي - سليقه‌اي و مانع اعمال سلايق خاص و تشكيل مجلسي با تركيب از پيش تعيين ‌شده مي‌داند و با آن مخالفت مي‌ورزد.

شوراي نگهبان با رد اين طرح نشان داد قصد پايان دادن به بحراني كه هيأت‌هاي نظارت تحت امرش آغازگر آن بوده‌اند ندارد و اصول مصرح در قانون اساسي مبني بر اتكاي اداره كليه امور كشور به رأي ملت را به رسميت نمي‌شناسد.

ما مسووليت عواقب سوء اين مواضع و اقدامات را كه كمترين آن كاهش اعتماد مردم به نظام، تعميق شكاف حاكميت - ملت، ارائه چهره‌اي خشن، متصلب و متحجر از شرع و در نتيجه گريز مردم از دين، كاهش مشاركت و تضعيف مشروعيت نظام است متوجه اين شورا مي‌دانيم و ضمن احترام به همه نمايندگان شريف مجلس اعلام مي‌كنيم:

حاضر نخواهيم شد در مجلس بمانيم و نظاره‌گر برگزاري انتخاباتي غيرقانوني و فرمايشي باشيم.

حاضر نيستيم به قيمت تكيه زدن بر صندلي‌هاي مجلس، ننگ سكوت و تمكين در برابر روش‌هاي استبدادي را بپذيريم.

حاضر نيستيم با خيانت به آرمان‌هاي ملت و برخورداري چند روزه از جيفه دنيا سخط الهي را در روز حساب و لعن و نفرين ملت را براي خويش بخريم و اين لكه سياه را در تاريخ ايران پرافتخار به نام خود ثبت كنيم و سازش نمي‌كنيم چون حق نداريم.

به شما ملت خيانت نمي‌كنيم چون پيماني كه با خداوند بر سر دفاع از حقوق و منافع شما بسته‌ايم چنين اجازه‌اي به ما نمي‌دهد.

در پايبندي به عهدي كه با شما بسته‌ايم به حمايت هيچ‌كس جز قادر متعال و ذات احديت و مردم شريف ايران نيازي نداريم. لذا اعلام مي‌كنيم ضمن احترام به تلاش‌هايي كه در طي چند روز اخير براي قانع كردن شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد و ابراز اميدواري براي به نتيجه رسيدن آنها اعلام مي‌كنيم در صورت عدم تمكين به قانون، انتخاباتي كه با اين اقدامات برگزار شود فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و در صورت عدم توقف هرچه سريع‌تر روند نامبارك و خسارت‌بار موجود براي كشور و ملت و يا تصميم به برگزاري انتخاباتي غيرقانوني، از نمايندگي در مجلس استعفا و از شركت در انتخابات غيرقانوني و فرمايشي خودداري خواهيم كرد.

و آخر دعوينا ان الحمدالله رب العالمين.

نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي

 
مشکل پرشین بلاگ
در قرار دادن مطلب داخل پرشین بلاگ دچار مشکل شده ایم
بدون اینکه تا الان علت را متوجه بشویم که مشکل از کجاست؟
اگر کسی می تواند کمک کند بسم الله
به همین خاطر بیانیه اخر را همین جا می گذاریم
Wednesday, January 28, 2004
 
اینم یک مطلب از بچه های وبلاگ نویس
اينك بزرگترين حركت اعتراضي در حاكميت را خود نمايندگان آغاز كرده و موضوع مورد مناقشه نيز انتخابات است، آنطور كه نمايندگان متحصن وعده داده اند تا برگزاري انتخاباتي آزاد به تحصن و اعتراض ادامه خواهند داد پس ما(وبلاگ نويسان) نيز نبايد از كنار آن بي تفاوت بگذريم، اين حركت نمايندگان تنها در صورتي كارساز خواهد بود كه افكار عمومي از آن حمايت كند.
نبايد فرصت را از دست داد، همه ي ما خوب مي دانيم كه بايد براي نهادينه كردن دمكراسي بايد از روشهاي دمكراتيك و مسالمت آميز استفاده كرد تا به اين شكل هزينه هارا نيز به حداقل كاهش دهيم

متن کامل
 
تحصن دراستانداري تهران
جمعي از کانديداهاي رد صلاحيت شده در استانداري تهران تحصن کرده و برخي از آنان به سخنراني پرداختند .
در پايان اين تحصن که با سخنان استاندار تهران خاتمه يافت بيانيه متحصنين صادر شد در بخشهايي از اين بيانيه مي خوانيم :" پس از آزادي، جمهوريت در معرض جدي حذف قرار گرفته و اسلاميت با تشبث به قرائتي آشفته و بيگانه با متن به پوستيني وارونه و مستمسكي براي حفظ قدرت غيرمتكي به مردم بدل ميشود." در اين بيانيه همچنين با ابراز اين عقيده كه «اقدام شگفتآور و بدعتآميز ردصلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني افرادي كه از تمام جهات، آزمايش خود را به ملت ارايه نمودهاند»، از رييسجمهور مصرانه خواسته شده است: «به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي، به چيزي كمتر از برگزاري انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه رضايت ندهد و در ذبح جمهوريت نظام، اصالتا، و اسلاميت آن تبعا، شريك جرم مخالفان اصلاحات و انقلاب و مردم نباشد

 
متحصنين در دانشگاه : ما جمهوريت و اسلاميت را دو ركن توامان و جدايي ناپذير قانون اساسي �
درفرازهايي از بيانيه پاياني متحصنين آمده است: "ما جمهوريت و اسلاميت را دو ركن توامان و جدايي ناپذير قانون اساسي مي‏دانيم و معتقديم كه محدودكردن حوزه انتخاب مردم و ايجاد موانع شبه قانوني در مقابل مردم سالاري بيشترين آسيب را به دين و اسلاميت نظام مي زند. جمهوري بدون اسلام در جامعه ديني ايران قابل تحقق نيست و اسلام بدون جمهوري فرجامي جز طالبانيسم ندارد.
درادامه اين بيانيه اساتيد دانشگاه هاي تهران تصريح كرده اند: ما نگران به غارت رفتن ايمان نسل فرهيخته‏اي هستيم كه رفتار حكومت‏گران را معيار قضاوت درباره اسلام اجتماعي و كارآمدي آن در اداره جامعه امروز قرار داده است و در جهان شبكه‏اي جديد به طور پيوسته در حال مقايسه, تصميم گيري و انتخاب مي باشد.

 
شيرزاد : قدرت انحصارطلبانه شريك برنمي تابد و حاضر به محدوديت قدرت نيست
دکتر احمد شيرزاد در سخنان خود در باب مسائل مطروحه پيرامون گروههاي راديکال اصلاح طلب گفت : " گويا همه چيز از تندرويهاي ما بوده است، اما امروز همه فهميدند اگر بنا به مخالفت باشد، تر و خشك با هم ميسوزند. يعني كساني كه ملاحظاتي كردند نيز رد شدند و اين نشان داد قدرت انحصارطلبانه شريك برنميتابد و حاضر به محدوديت قدرت نيستند."
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود:" در انتخابات شوراها ديديم كه به دليل انفعال مردم به دهان آنها مزه كرد و ديديم كه چه چهرههايي وارد شورا شدند. آنها طبيعتا دوست دارند، انتخابات مجلس نيز به همين شكل پيش رود و حتي بازي توأم با ريسك را قبول ندارند و موفقيت حتمي ميخواهند" وي در پايان تاکيد کرد :" وي گفت: حسرت يك حكومت صاف و يك دست به دل آنها مانده. اين جناح تمام منافع را ميخواهد و حاضر نيست از 5 درصد آن نيز بگذرد، اما آيا ميشود تماشاگر بود و هيچ نگفت؟ بايد همهي كارهايمان را كنار بگذاريم و ببينيم چه بر سر مملكتمان ميآيد؟"

 
سعيدي : اگر خاتمي به انتخابات غير دموكراتيك راضي شود، تفاوتي با محافظه كاران نخواهد د�
ميثم سعيدي نماينده تهران و عضو سابق دفتر تحکيم ديگر سخنران اين مراسم بود وي در سخنان خود در مورد رد صلاحيتها گفت " با اين رد صلاحيتها تمام نتايجي كه اصلاحات به دست آورده بود، از بين ميرود و مقاومت ما در مقابل اين مسأله است. اكنون مردم اجازه نميدهند كه هر كس هر اقدامي را كه ميخواهد انجام دهد و ما بايد زمينهاي فراهم كنيم كه اعمال حاكميت توسط مردم راحتتر انجام شود. انتخابات آزاد معطوف بر حق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان است" . نماينده جوان تهران در مجلس در ادامه افزود :" ميثم سعيدي افزود: ما در جلسه تمركز خود را بر روي خاتمي قرار نداديم و اگر خاتمي حمايت جدي از نمايندگان داشته باشد، اين تحصن موفقيت آميزتر خواهد بود، ولي بار ديگر تأكيد ميكنيم كه ما منتظر نبوديم كه فلان گروه يا آقا از ما حمايت كند و اگر خاتمي به انتخابات غير دموكراتيك راضي شود، تفاوتي با محافظه كاران نخواهد داشت.


 
شيرکوند : مجلس ششم از تمام مجالس قبلي به اقتصاد توجه بيشتري داشته است
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه تهران تاکيد کرد :" كساني كه اين اتهام را وارد ميكنند كه مجلس ششم به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم توجه نكرده و تنها به مسائل و سياسي پرداخته است، به عنوان يك عضو دولت خاتمي به آنها ميگويم مجلس ششم از تمام مجالس قبلي به اقتصاد توجه بيشتري داشته و مصوبات اقتصادياش بيشتر از دورههاي گذشته است." اين عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت در ادامه سخنانش در مورد سرمايه گزاري خارجي افزود :" معمولا وقتي ميخواهيم با طرف خارجي در امور اقتصادي مذاكره كنيم، آنچه براي طرف سرمايهگذار مهم است، وجود رقابت عرصهي سياست داخلي است و اگر مجلسي با درصد پاييني از آرا شكل بگيرد، نميتواند با طرف خارجي به عنوان نمايندهي مردم مذاكره كند
 
جلائي پور : انتخابات مجلس هفتم يكي از ايستگاههاي مردمسالاري در ايران است
حميد رضا جلائي پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سخناني درباره وضعيت فعلي جامعه گفت :" جامعه ي ما جوان است، اما حكومت پير عمل ميكند و اين پيري را در موارد زيادي ميتوانيم ببينيم." جلائي پور در ادامه با تاکيد بر ايستادگي مدني افزود : "ايستادگي مدني ميتواند جواب دهد و مقاومت نمايندگان، نهادهاي مدني و گروههاي سياسي نتيجهي خوبي در پي داشته باشد كه در اين صورت، كانديداهاي حذف شده برميگردند و يك انتخابات آزاد شكل ميگيرد و اين خدمتي به كشور و مردمسالاري است، زيرا انتخابات مجلس هفتم يكي از ايستگاههاي مردمسالاري است. يا متحصنان موفق ميشوند يا نميشوند كه در صورت دوم روند حذف ادامه مييابد، ولي متحصنين يك قطب جدي مردمسالاري در جامعه خواهند شد. "
مدير مسئول روزنامه توقيف شده نوسازي در ادامه تاکيد کرد :" مخالفان معتقدند كه با يك ماه صبر در مقابل انتقادات ميتوانند مجلس را در دست گيرند و از شر اصلاحطلبان راحت شوند. اما آنها غافلند كه سازوكار مردمسالاري و حقوق بشر را در جهان شيشه ای كنوني نميتوان زير پا گذاشت"

 
تحصن اساتيد دانشگاههاي تهران
اين گردهمايي اعضاي هياتهاي علمي دانشگاههاي تهران که با عنوان «دفاع از جمهوريت نظام اسلامي و انتخابات آزاد و قانوني» در دانشگاه تهران آغاز شده است روز 7 بهمن ماه با سخنرانيهاي پرشور اساتيد ادامه يافت. در ادامه اخبار برخي سخنراني ها را ميخوانيد :
 
این هم یک خبر به نقل از مرحوم امروز البته به نظر دادستان محترم!!
لاريجاني: عملكرد صدا و سيما مورد تأييد رهبري است
در اين خبر آمده است : "آقاي علي لاريجاني در جلسات خصوصي ادعا ميكند سياستهاي صدا و سيما زير نظر مقام رهبري است و اگر در جايي لازم باشد تذكر خواهند داد. يك فرد مطلع با بيان اين مطلب به سايت امروز گفت: مديريت صدا و سيما به تذكرهاي شوراي نظارت صدا و سيما به آن علت توجه نميكند كه عملكرد خود را صد درصد مورد تأييد مقام رهبري ميداند
 
آرمين : مجلس تسليم نخواهد شد
وي که خطاب به گروههاي دوم خرداد خراسان پيام ميداد افزود : "رد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان نشانگر اين واقعيت است كه همان ارادهاي كه در تصميمات هيأت نظارت در رد صلاحيت كانديداها دخيل بود، شوراي نگهبان را هم براي استفاده از اين فرصت ناتوان كرده است"
 
دکتر علي شکوري راد
: " شوراي نگهبان آشكارا عدم التزام خود را به هر معيار و ضابطه شفاف و مشخص قانوني در تشخيص صلاحيتها اعلام كرده است. " وي که بيانيه سيزدهم متحصنين را قرائت مي کرد تاکيد کرد :" حاضر نخواهيم شد در مجلس بمانيم و نظارهگر برگزاري انتخاباتي غيرقانوني و فرمايشي باشيم.
حاضر نيستيم به قيمت تكيه زدن بر صندليهاي مجلس، ننگ سكوت و تمكين در برابر روشهاي استبدادي را بپذيريم.
حاضر نيستيم با خيانت به آرمانهاي ملت و برخورداري چند روزه از جيفه دنيا سخط الهي را در روز حساب و لعن و نفرين ملت را براي خويش بخريم و اين لكه سياه را در تاريخ ايران پرافتخار به نام خود ثبت كنيم و سازش نميكنيم چون حق نداريم.
به شما ملت خيانت نميكنيم چون پيماني كه با خداوند بر سر دفاع از حقوق و منافع شما بستهايم چنين اجازهاي به ما نميدهد

 
حمايت 528 فعال دانشجويي از تحصن نمايندگان مجلس
در بخشهايي از بيانيه دانشجويان در باب عملکرد صدا و سيما آمده است : "صدا و سيما بار ديگر سرسپردگي خود را به جريانهاي سياسي انحصارطلب ثابت كرد. تحصن نمايندگان مجلس در اخبار تلويزيون ايران كاملاً سانسور شده است. موضوعي كه از مهمترين اخبار رسانههاي جهان و عنوان بسياري از سرمقالههاي روزنامههاي مهم دنيا بوده است. اين حاكي از برنامهريزي همهجانبهاي است كه لزومشناسايي و معرفي «ستادضداصلاحات» را دوچندان ميكند. ما دانشجويان اين فعاليتهاي سياسي صدا و سيما كه با خرج از بيتالمال صورت ميگيرد را محكوم ميكنيم. لذا از اين به بعد هر گونه مشاركت، حضور و مصاحبه با برنامههاي سياسي صدا و سيما را تحريم مينماييم
 
وب نوشت کاری از محمد علی ابطحی
من در پاسخ همه اين تحليل گران يک مطلب دارم و آن اينکه اگر اين همه درايت در اين کشور بودکه مي توانستند اين همه تقسيم کار را به اين زيبايي و با اين برنامه سنگين اجرا کنند که در اين صورت مملکت اصلاً مشکلي نداشت. من که خودم جزو حکومتم اين همه که هيچ، يک ذره درايت در اين قضايا نمي بينم. ولي آنها که ظاهراً مخالف حکومت جمهوري اسلامي هستند، خيلي بيشتر از ما، ما را قبول دارند.

بهتر نيست کمي واقع بين تر باشيم تا در اين لحظات تاريخ ساز آينده پشيمان نشويم. حالا آنها که در خارج هستند شايد برايشان فرقي نکند ولي براي ما که در اين کشور هستيم و خواهيم ماند، واقع بيني يک ضرورت است. تا نظر شما چه باشد.

متن کامل
 
نامه آيت الله منتظري به شوراي نگهبان
حركت اخير نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه براي احقاق حقوق خود و ملت شريف ايران دست به تحصن زده‌اند و خواسته‌اي جز عمل به قانون ندارند بسيار قابل تقدير است. دفاع از مظلوم وظيفه هر انسان با وجداني است و در قرآن كريم مي‌خوانيم: «لاتظلمون و لا تظلمون»
آنان كه براي عمل به وظيفه شرعي و قانوني خود آسايش خود و خانواده خويش را فداي احترام به مردم و آراي آنان نموده و اقدام به تحصن و روزه نموده‌اند نبايد به تهديد و ارعاب مواجه شوند

متن کامل
 
ششمين كنگره جبهه مشاركت به عنوان كنگره فوق العاده در روز 13 بهمن ماه همزمان با عيد قربا
حسين محمودزاده، رئيس كميته برگزاري كنگره ششم: بررسي و تصميم‏گيري در مورد وضعيت انتخابات مجلس هفتم و احياناً نحوه حضور يا عدم حضور جهت مشاركت در اين كنگره بررسي خواهد شد.
 
تعدد تحصنها
امروز سه شنبه به غیر از تحصن نمایندگان مجلس دو نقطه دیگر تهران نیز شاهد تحصنهای دیگر معترضان بود
اولی در مسجد دانشگاه تهران که در ان دانشجویان و اساتید شرکت داشتند ودیگری در جلوی استانداری که در ان رد صلاحیت شده ها حضور داشتند
 
دبيرستان پسرانه فارابي آموزش و پروش منطقه 2:
تماميت خواهان بايد بدانند كه نه روند اصلاحطلبي اين مردم خاموش شدني است و نه تفكر يك ملت از بين رفتني. اين گونه دهنكجيها و زورگوييها به خواست مردمي كه صاحبان اصلي انقلاب و عامل مشروعيت كليه مسؤولان هستند نتيجهاي جز نفرت عمومي از كساني كه با كمال بيشرمي مردم را به هيچ انگاشته و خود را قيم و آقاي مردم ميپندارند، ندارد.
اين آقايان كه خواهان قدرت لجامگسيخته هستند كه در سايه اين قدرت از دست رنج اين ملت مظلوم كاخهاي نمرودي بسازند بايد بدانند كه عاقبت تمام ديكتاتورهاي عالم براي اينان هم رقم خواهد خورد.
اميد است كه حضرات كمي به خود آمده و به نظرات ولينعمتان خود احترام بگذارند تا دچار خشم اين ملت نشوند

 
قوامي نماينده مجلس در شوراي نظارت بر صداوسيما:
درباره مذاكرات جلسه روز گذشته شوراي نظارت بر صداوسيما گفت: سه موضوعي كه درباره آن صحبت شد يكي برنامه نقطه چين» بود كه تحقيقاً به قصد توهين به نمايندگان متحصن بود و شديداً نسبت به آن اعتراض شد.
مورد ديگر اعتراض به سكوت خبري صداوسيما در قبال تحصن نمايندگان در خانه ملت بود و گويا صداوسيما به يك حزب سياسي عمل ميكند و خبر اول بسياري از رسانههاي جهان را منعكس نميكند.
موضوع سوم بيانيه دهسطري رؤساي دو قوه كشور بودكه در تمام رسانه هاي دنيا منعكس شد اما در رسانه ملي اين بيانيه هم تحريف شد و هم قلب شد و هم جاهايي كه به ضرر آنهاست حذف شده است و اين شورا نسبت به اين تخلف اعتراض كرد

 
مصطفي تاجزاده در جمع متحصنین:
در سال 62 توطئهاي شكل گرفت كه آن زمان با هوشياري امام خنثي شد اما اكنون دوباره همان توطئه در حال شكلگيري است و شما در مقابل اين توطئه ايستادهايد و آن را رسوا كردهايد.
تاجزاده در شرح توطئه مذكور گفت: در زمان مجلس دوم گفتند كه دين ما عين سياست ماست. پس در سياست مجتهدين اولي و احق به انتخاب هستند و بايد به كساني كه آنان معرفي ميكنند رأي داد. امام دانشجويان را احضار كردند و به آنان گفتند كه توطئهاي در حال شكلگيري است كه از توطئه جدا كردن دين و سياست بدتر است چون در آن توطئه قصد داشتند روحانيت را از دخالت در سياست محروم كنند اما در اين توطئه ميخواهند همه مردم را از دخالت در سرنوشت كشور محروم كنند و شما بايد در مقابل اين حركت بايستيد و همه گروهها بايد نامزدهاي خود را معرفي كنند.
وي در ادامه گفت: الان هم عدهاي در صدد شكلدهي انتخابات دومرحلهاي هستند و ميخواهند مردم را از حق انتخاب محروم كنند. كساني كه الان مدافع حق انتخاب آزاد ملت عراقاند كه اين كشور تا سال پيش از داشتن راديو دوموج محروم بود و آنها اكنون مخالف انتخاب آزاد ملت ايران هستند و حرفشان اين است كه ما نگرانيم ملت فريب بخورند. اما مشكل آنان اين است كه اين ملت فريب نميخورند. اگر ملت ايران فريب ميخورد چه كسي فريبكارتر از شما؟

عدهاي ميخواهند نظامي را كه امام تأسيس كرده است را به نظام سلطنتي تبديل كنند؛ اما شما در مقابل اين اراده ايستادهايد و حتي اگر موفق هم نشويد اين اراده را رسوا كرده ايد

عدهاي ميگويند كه ملت استعفاي مديران و نمايندگان را جشن ميگيرند. بسيار خب! من پيشنهاد ميكنم كه همين مسأله را به همه پرسي بگذاريم و ببينيم با كنار رفتن چه كساني مردم خوشحالتر ميشوند.

دبير شوراي نگهبان به كرات دروغ گفته است و در زمان انتخابات مجلس ششم هم قرار گذاشتيم براي آنكه ثابت شود چه كسي دروغ ميگويد مكاتبات ما را منتشر كند اما هرگز به وعده خود عمل نكرد
 
حاضران در جلسه:
اساتيد دانشگاه- برخي از صنعتگران و كارفرمايان صنعتي فرمانداران- شهرداران و اعضاي شوراي شهر استان كهگيلويه و بويراحمد. خانواده شهيد ژيانپناه- استاندار كردستان 10 نفر از رؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش به نمايندگي رؤساي سازمانها- استاندار كردستان- آقاي دكتر حقشناس و خانم دكتر بروجردي معاونان وزير كشور- دكتر شريفزادگان رياست سازمان تأمين اجتماعي- برخي از اساتيد دانشگاه تهران
دكتر رشيد بيانيه جمعيت توليدگرايان را قرائت كرد.

 
یوسفیان ماينده رد صلاحيت شده مردم شيراز گفت:
با توجه به خون دلخوردنهاي شوراي نگهبان در اين سالها چندان از خبر ردصلاحيتها غافلگير نشدم و عمل شوراي نگهبان را درك ميكنم. نطقهاي ما در دفاع از زندانيان، دانشجويان و... جرم ماست. سؤالهاي ما از كساني كه عادت به پاسخگويي نداشتند جرم ماست. اما تاريخ در مورد ما قضاوت خواهد كرد و ما بر اساس وظيفه و حكم وجدان خود عمل كرديم.

يوسفيان با اشاره به سابقه اسارت هفت ساله خود در زندانهاي بعثي گفت: چطور ميتوانستم در برابر حرفهاي دانشجويان و گزارش آنها از زندان كه براي من تازگي داشت سكوت ميكردم براي اينكه امروز صلاحيتم تأييد ميشد،اگر چنين ميشد بايستي خود به صلاحيت خود لگد ميزدم و مردم صلاحيت من را ردشده ميدانستند.

برخي افراد نماينده دست آموز ميخواهند كه كاملاً در چارچوبهاي ترسيم شده حركت كنند. جهتگيري فعلي به سمتي است كه مجلسي را ترتيب دهند كه كاملاً افرادش خانه زاد باشند.

گرچه اسارتم در برابر كساني كه اكنون ما را بيصلاحيت ميدانند به رخ كشيدن هم هست اما نميخواهم آن را به رخ بكشم. چرا كه كسي كه فرصت حضور در جبهه را نداشته است، چطور ميتواند از حقوق خود دفاع كند؟ وقتي كه چنين فشارهايي به امثال من وارد ميشود.

من به دو مقطع از زندگي خود افتخار ميكنم يكي سالهاي دفاع و ديگري اكنون كه به دليل ساكت ننشستن صلاحيتم رد شده و در كنار دوستاني هستم كه آنها نيز سكوت نكردند و آرام نگرفتند. اما گويا صداي ما به گوش سنگين برخي نميرسد. اما اگر اين فريادها به جايي نرسد، ملت راهي را خواهد يافت كه صدايش به كساني كه گوششان سنگين است يا خود را به خواب زدهاند برسد و آنان را از خواب بيدار كنند؛ اما آن زمان بسيار دير خواهد بود.

 
جلیل سازگار نژاد:
متأسفانه صدا و سيما نامه رؤساي مجلس و جمهور را سانسور كرد و اين نشان ميدهد رسانه ملي كه بايد بيطرف عمل كند، به عنوان يك حزب سياسي، در مقابل نهادهاي انتخابي قرار گرفته است و مردم را نامحرم پيام منتخبين خود ميداند و ملت را از اين آگاهي محروم ميدارد. اين اقدام نشانه تداوم سياست كودتاي خاموش است

اما اين مايه تأسف است كه مردم اخبار خانه ملت را بايستي از رسانههاي بيگانه بجويند و اين البته نشانه قدرت صدا و سيما نيست بلكه نشانه ترس آنهاست
 
کولایی:
تلاش كردهايم از همه ظرفيتهاي موجود استفاده كنيم و بر اين باور بودهايم كه تعامل همه مسؤولان با هم ميتواند نتايج خوبي را در پيش داشته باشد. اميدواريم اين امر شرايط خوبي را براي ملت فراهم كند و در مقابل انتخابات فرمايشي بايستند
 
نماينده ردصلاحيت شده تربت حيدريه
جرم ما اين است كه پرسشگري ميكنيم و انقلاب را متعلق به همه ميدانيم نه عده اي خاص

: فلسفه وجودي شوراي نگهبان چه بوده است؟ امام منظورشان از تأسيس چنين نهادي اين بود كه رأي مردم مخدوش نشود؛ اما اكنون خلاف اين عمل ميشود. وي با اشاره به اتهام عباس عبدي مبني بر نظرسازي گفت: وقتي شما با ردصلاحيت 50 درصد داوطلبين را از دايره تعهد به نظام خارج ميكنيد، چه زيربنايي براي اين نظام باقي ميماند؟
وي با قرائت شعري از «نسيم شمال» گفت كه ما نميتوانيم كه نفهميم

تاريخ آينده كشور ما را به عنوان افرادي سازشكار و چاپلوس نخواهد شناخت و زماني اگر مستندات شوراي نگهبان منتشر شود، روي بسياري از دادگاههاي تفتيش عقايد سفيد خواهد شد

وي با اشاره به همراهي رئيسجمهور و رئيس مجلس گفت: در ابتداي تحصن اعتراضي ما، به ما انتقاد ميكردند كه شما شيوه غيرقانوني را در پيش گرفته ايد. خوشحاليم كه در آستانه سالگرد انقلاب رؤساي جمهور و مجلس با ما در جهت احقاق حقوق ملت همراه شده اند
 
خواب نمايندگان
خواب نمايندگان امروز سوژه روزنامههاي ضد تحصن بود. انتخاب عكس بزرگ صفحه اول خود را به استراحت رسول جماعتي نماينده فومن، اختصاص داد و كيهان نيز علاوه بر جماعتي، عكس رمضانيانپور، شجاع پوريان (از نمايندگان متحصن) و سيدافضل موسوي كه در ميان متحصنين نيست را با چشمان بسته به چاپ رسانده است. نكته مهم اين است كه عكس انتخاب بهرغم برخي برداشتهاي منفي، به نظر غالب دوستان كلاً مثبت بود و از قضا سركنگبين انتخاب براي حاميان تحصن صفرا فزود.
 
دفاع خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و معادن ايران از عملكرد اقتصادي مجلس ششم به عنوان مجلس
دفاع خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و معادن ايران از عملكرد اقتصادي مجلس ششم بهعنوان مجلسي كارآمد و تأثيرگذار در حوزه اقتصاد، سازمان آتشنشاني را با مشكلات عديدهاي روبه رو ساخته است و هنوز از گوشه و كنار كشور بوي سوخته مي آيد!
 
احمد كريمي رئيس انجمن اسلامي اصناف و بازار نيز به جمع دانشمندان پيوست
احمد كريمي رئيس انجمن اسلامي اصناف و بازار نيز به جمع دانشمنداني پيوست كه اين روزها وظيفه تشخيص رويدادهاي مغاير يا مقوم امنيت ملي را بر عهده دارند. وي در اظهار نظري كاملاً بديع و مبتكرانه گفت طراحان تحصن و استناد، مقابل جمهوريت نظام ايستادهاند اما توضيح نداد منظور ايشان از جمهوريت چيست و نمايندگان چگونه در برابر آن ايستادهاند.
كريمي كه به دقت اخبار حوزه سياست خارجي را دنبال ميكند از ارتباط برخي نمايندگان متحصن در خانه ملت با برخي نمايندگان كنگره آمريكا خبر داد و گفت اگر اين خبر صحت داشته باشد بايد براي اين مصيبت عزا بگيريم. به نظر ميرسد كريمي تصور ميكند كمال خرازي وزير خارجه كه هفته پيش با جوزف بايدن سناتور آمريكايي به مدت 90 دقيقه ديدار كرد، نماينده مجلس شوراي اسلامي است.
كريمي كه ظاهراً عضو گروه پيشرو مؤتلفه-اوين نيز هست، در خاتمه استعفاي وزرا و معاونان ايشان را دروغ خوانده و گفته است بايد ياسنو را به جرم اخلال در امنيت ملي (به علت انتشار خبر استعفا) تعطيل و مديرمسؤول آن را به اشد مجازات رساند. با اين وصف اميدواريم آقاي كريمي در حفظ رژيم غذايي خود توفيقي حاصل كند.

 
يكي از روزنامههاي صبح كه به سبك كتاب «افسونگر قرن» سيفالله مجيديان ميكوشد خود را اخلاقگرا معرفي كند و صد البته از تحصن نمايندگان ملت نيز بيزار است روز يكشنبه در سرمقاله خود براي تنزل جايگاه نمايندگان ملت به دروغ ادعا كرد كه نمايندگان به جاي انديشيدن به مشكلات مردم به قدرتهاي خارجي چراغ ميرسند و در ماجراي پروتكل الحاقي طرح رونويسي براي واداركردن دولت به پذيرش پروتكل الحاقي را تهيه كرده و خبر آن را به جاي مردم به سفراي كشورهاي اروپايي ميدهند.
و اما توضيح: اولاً نمايندگان هيچ طرحي را براي واداركردن دولت تهيه نكرده بودند تا چه رسد خبر آن را به ديگران بدهند، ثانياً جمعي از نمايندگان مجلس نامهاي تهيه و در طي آن نظرات خود را درباره فعاليتهاي هستهاي بهطور مشروح بيان كردند و آن را محرمانه براي رؤساي جمهوري و مجلس و تشخيص مصلحت نظام فرستادند. يعني آنجه اين روزنامه نوشت مصداق مثل، «خسن و خسين دختران معاويهاند»، است.

 
ارتباط خبری؟!!!
ظهر روز يكشنبه نمايندگاني كه از بانك مجلس خارج ميشدند با توجه به اشراف اين بخش از ساختمان مجلس به محوطه شوراي نگهبان، مشاهده ميكردند كه آقاي عزيزي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و آقاي كردان معاون اداري-مالي صدا و سيما سرگرم گفتوگويي داغ بودند. يكي از نمايندگان پرسيد آيا كردان سمت جديدي در شوراي نگهبان به دست آورده است. ديگري پاسخ دادند، ظاهراً بخشي از عمليات تحقيقات محلي شوراي نگهباني را كاركنان صدا و سيما زيرنظر كردان انجام ميدهند
 
ادامه انسداد خبري صدا و سيما
عليرغم سانسور خبري صدا و سيما در مورد تحصن نمايندگان، حضور فعال هر روزه خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي در كنار متحصنين و انعكاس اخبار آنها باعث شده است كه طبق نظرسنجي انجام شده در ابتداي اين هفته، 70درصد مردم از تحصن نمايندگان مطلع و اخبار آن را پيگيري نمايند.
مقارن با شانزدهمين روز تحصن، بيش از دوهزار نفر از فعالان سياسي و 120 نفر از اساتيد دانشگاه تهران در حمايت از حركت اعتراضي نمايندگان مجلس دست به روزه سياسي زدند.
در شانزدهمين روز تحصن شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد كردستان، ائتلاف روزنامهنگاران اصلاحطلب استان قزوين و كاركنان و دبيران دبيرستان پسرانه فارابي بيانيه هاي حمايتي خود را ارسال كردند.

 
اخبار روز شانزدهم
توماري با امضاي بيش از 20 هزار نفر از مردم نجف آباد در حمايت از نمايندگان متحصن و نماينده ردصلاحيت شده اين شهر آقاي مصطفي طاهري در محل برگزاري سخنراني هر روزه تحصن آويزان شده بود.
Tuesday, January 27, 2004
 
مجتبی بدیعی
مثلث جمهوريت،‌ اسلاميت و ايرانيت همراه و لازمه‌ي يكديگرند و جدا كردن هر كدام از آن‌ها به معناي نابود كردن همه‌ي آن‌هاست

جمهوريت باعث كاهش ضريب خطا در مديريت جامعه مي‌شود و در يك جامعه هر كس متناسب با اختيارات خود بايد مورد نظارت قرار گيرد، حتي بالاترين مسؤول حكومت را نيز بايد مورد خطاب قرار دهيم، تا اين مسأله حل نشود، مشكلات باقي مي‌ماند

شكل حكومت مهم نيست، آنچه كه مهم است محتواي حكومت است. محتواي حكومت بايد بر سه محور آزادي، عدالت و مردم‌سالاري باشد. اكنون عده‌اي در جامعه بر سر اسم نظام دعوا مي‌كنند، در صورتي كه 98 درصد از مردم اين كشور مسلمان هستند، پس بايد نظام اسلامي باشد، ولي بايد ديد كه آيا قوانين اسلامي اجرا مي‌شود؟

ما اصلاح‌طلبان در هنگام قدرت با مردم تعامل مناسب برقرار نكرده‌ايم و اكنون دو راهكار بيشتر نداريم؛ يا در عرصه‌ي قدرت بمانيم و اخلاقا به توده‌ي مردم متعهد شويم و رابطه‌ي صميمانه با مردم برقرار كنيم، يا اين كه شرافتمندانه عرصه را واگذار كنيم

من زندان‌هاي جمهوري اسلامي را تحمل مي‌كنم ولي به خارج دل نمي‌بندم. ما بايد صادقانه به اشتباهات خود اعتراف كنيم. عدم خروج از حاكميت كه زماني شعارش را مي‌داديم، باعث سلب اعتماد ما شده است
 
سراج‌زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم
فكر مي‌كرديم حق آزادي بيان و آزادي سياسي كه تبلور آن بر اساس انتخابات آزاد براي انتخاب شدن و انتخاب كردن است، حاصل مي‌شود، اما چاره‌اي نيست و مايه تأسف است كه بعد از 25 سال به آن شرايط برگرديم

اميدوارم تحصن نمايندگان نقطه‌ي عطفي باشد و جريانات با دفاع از انتخابات آزاد، به كمتر از اين قانع نشوند، برگزاري انتخابات آزاد به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندي براي انتخاب شدن و انتخاب كردن است تا در مراحل بعدي انتخابات، دغدغه‌اي براي هيچ كس نباشد

در جوامع سنتي، مبنا بر همانندي است تا انسجام جامعه حفظ شود، اما در جوامع مدرن تنوع‌ها به رسميت شناخته مي‌شود و فرديت‌ها ظهور پيدا مي‌كند
 
علي‌محمد حاضري
ما به اسلامي رأي داديم كه بدون جمهوريت و آزادي معنا ندارد
 
آخرين اقدام متحصنين در اعتراض به اين نقض آشكار حقوق شهروندي استعفا از مجلس ششم خواهد
محسن ارمین:
متحصنين در خصوص نحوه و چگونگي عملياتي شدن مراحل اعتراض آينده خود به نقض آشكار حق انتخاب شهروندي در حال رايزني با دولت هستند.

ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص را يك نوع اتلاف وقت و از دست دادن فرصت هاي قانوني براي تجديد نظر در روند نامطلوب انتخابات مي دانيم، لذا متحصنين به جاي پيگيري اين طرح رد شده راهها و ظرفيت هاي قانوني ديگري را در پي خواهند گرفت.

با اشاره به اين كه طرح سه فوريتي مذكور از نظر متحصنين طرح مطلوبي نبود كه بتواند تمام خواسته هاي معترضين به رد صلاحيت گسترده را تضمين كند، اما به هر حال چون مي توانست حداقل هاي خواسته هاي متحصنين را برآورد كند، لذا با حسن نيت نمايندگان همراه شد و در واقع تصويب آن آخرين فرصتي بود كه در اختيار شوراي نگهبان قرار داديم.

صحبت هاي آقاي جنتي در نماز جمعه بسيار آشكار بود و كساني كه صحبتهاي ايشان را گوش دادند بسيار راحت مي توانند در موردش قضاوت كنند
 
شوراي نگهبان با رد طرح سه فوريتي ثابت كرد كه خودشان التزام به ولي فقيه ندارند
شکوری راد :
‌‏عدم پذيرش اين طرح از سوي شوراي نگهبان نيز نشان داد كه شعار آنها مبني بر پيروي از ولايت فقيه به نوعي خالي از محتواست و خودشان ثابت كردند كه التزام به تبعيت از مقام رهبري ندارند

شوراي نگهبان با رد طرح سه فوريتي، خودش را در بخش بزرگي از جناح راست نيز افشا كرد و نشان داد كه به چيزي جز اقتدار محض فكر نمي‌‏كند.

مردم قطعا با رفتار آينده خود، جناح راست را سر عقل خواهند آورد.

 
معتقديم شرايط داوطلبان بايد حداقلي، شفاف و مطابق با وجدان عمومي جامعه
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه علوم پزشكي مازندران ضمن «محكوم دانستن شيوه قيم‌مآبانه در عرصه انتخابات، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص انتخابات مجلس و مسائل اتفاق افتاده به شرح ذيل اعلام مي دارد:

شعور عمومي ملت را بالاتر از درك اشخاص دانسته و معتقديم تشخيص صالح بودن داوطلبان بايد توسط مردم و از طريق صندوق‌هاي رأي صورت پذيرد.

نظارت استصوابي را مغاير با روح مردمسالاري دانسته و خواستار مداخله و پيگيري همه دلسوزان براي حذف و اصلاح آن از طريق مجاري قانوني مي‌باشيم.

معتقديم شرايط داوطلبان بايد حداقلي، شفاف و مطابق با وجدان عمومي جامعه بوده و به حكم قانون از مجاري قانوني و توسط مجري انتخابات عمل گردد و ناظر به عنوان مرجعي بالاتر مانع تضييع حقوق مردم شود و نه خود تحديدكننده حقوق آنان باشد.

تحصن گروهي از نمايندگان مجلس را شجاعانه و در راستاي دفاع از حقوق ملت ارزيابي كرده و حمايت خود را از آن اعلام مي‌نماييم.


 
از رياست محترم جمهور مي‌خواهيم كه به كمتر از برگزاري «انتخابات آزاد» راضي نشوند
ما جمعي از فعالان دانشجويي، ضمن حمايت از تحصن و روزه سياسي نمايندگان مجلس، از اين طريق درخواست‌هاي خود را به شرح زير اعلام مي‌كنيم:

از نمايندگان متحصن تقاضا داريم همچنان به پايداري خود تا فراهم شدن امكان حضور تمامي كانديداهاي داخل و خارج مجلس در انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس هفتم ادامه دهيد. راه شما قانوني، در راستاي نيل به مردم‌سالاري و مورد تأييد مردم و خداوند است.

از رياست محترم جمهور مي‌خواهيم كه به كمتر از برگزاري «انتخابات آزاد» راضي نشوند. لذا همانطور كه دولت قبلاً هم اعلام كرده است در صورت فراهم نشدن چنين شرايطي، انتخابات مجلس هفتم را به تعويق انداخته و از اجراي انتخابات نمايشي- انتصابي بپرهيزد.

اعضاي شوراي نگهبان را به وظايف خودشان دعوت مي‌كنيم. از وظاي شوراي نگهبان دفاع از جمهوريت نظام است. وظيفه‌اي كه مدت‌هاست فراموش شده. حداقل، گرايش و علايق سياسي خود را بر نظام و خواست مردم ترجيح ندهيد.

صدا و سيما بار ديگر سرسپردگي خود را به جريان‌هاي سياسي انحصارطلب ثابت كرد. تحصن نمايندگان مجلس در اخبار تلويزيون ايران كاملاً سانسور شده است. موضوعي كه از مهم‌ترين اخبار رسانه‌هاي جهان و عنوان بسياري از سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي مهم دنيا بوده است. اين حاكي از برنامه‌ريزي همه‌جانبه‌اي است كه لزوم‌شناسايي و معرفي «ستادضداصلاحات» را دوچندان مي‌كند. ما دانشجويان اين فعاليت‌هاي سياسي صدا و سيما كه با خرج از بيت‌المال صورت مي‌گيرد را محكوم مي‌كنيم. لذا از اين به بعد هر گونه مشاركت، حضور و مصاحبه‌ با برنامه‌هاي سياسي صدا و سيما را تحريم مي‌نمايي.

خودنمايي‌هاي گروه‌هاي فشار روز به روز بيشتر مي‌شود. به تمام گروه‌هاي افراطي و غوغاسالار اعلام مي‌كنيم كه ديگر كسي از تهديدهايشان نمي‌هراسد. نمايندگان تنها نيتسند. مردم و دانشجويان در كنار نماينده‌هايشاننند و اين اتحاد بازگشت به استبداد را در اين مملكت ناممكن مي‌سازد.

والسلام علي من اتبع الهدي

 
ما چهار سال قبل هم اشتباه كرديم كه در مقابل فشار افكار عمومي داخلي و خارجي نايستاديم
دبیر شورای نگهبان:
اگر ما چند ماه و حداكثر تا پايان كار مجلس هفتم اعتراضات و غرولندهاي دوم خردادي‌ها را تحمل كنيم، بعد از آن 4 يا حتي 8 سال راحت خواهيم بود
ما چهار سال قبل هم اشتباه كرديم كه در مقابل فشار افكار عمومي داخلي و خارجي نايستاديم و اينها (نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم) را تأييد كرديم
Monday, January 26, 2004
 
برنامه روز دوشنبه متحصنین
حضور :
تعدادی از اساتید دانشگاه
گروههایی از جوانان
جمعی از مهندسین
جمعی از پزشکان
جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به همراه نامه ای مبنی بر طرفداری از تحصن با حداقل 500 امظاء دانشجویی
(سخنرانی تاجزاده تا هم اکنون قطعی به نظر می رسد)
برنامه امروز متحصنین را تشکیل می دهد

 
رد طرح دیروز مجلس توسط شورای نگهبان
این طرح دیشب توسط شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، آرمین دیروز در جمع متحصنین تاکید کرد این طرح آخرین راهکار قانونی متحصنین خواهد بود
هم اکنون در مجلس نمایندگان قصد برگزاری جلسه متحصنین برای هماهنگی بیشتر را دارند
البته این امکان وجود دارد به جای ظهر جلسه در شب طبق روال قبلی ادامه یابد
منتظر اخبار جدید باشید
 
9 تن دیگر از معاونان وزرا و رؤساي سازمان‌ها نيز استعفا كردند
در پی استعفای 12 تن از وزراء تعداد معاونین مستعفی امروز به 88 تن رسید

 
روز دوشنبه 7/11/82 روزه سیاسی47 عضو هيأت علمي دانشگاه‌ها
اكنون كه ارزش‌هاي انساني و مردمسالارانه جامعه و ركن ركين جمهوريت نظام و اساس آن يعني آزادي انتخاب به نحوي آشكار، بي‌سابقه و غيرقانوني ناديده گرفته شده و متأسفانه بررسي سير تحولات اخير كشور در اين ارتباط نيز، چشم‌انداز روشن و اميدبخشي را براي آينده نزديك جامعه ترسيم نمي‌كند لذا، ما گروهي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي تهران براي اعلام حمايت از تحصن نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي كه به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي، از هفته پيش آغاز گرديده است، روز دوشنبه 7/11/82 را روزه گرفته و گردهم مي‌آييم، از همه همكاران آگاه، فرزانه و نيز دلسوزان آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و سربلندي ايران مي‌خواهيم در اين دفاع از منافع ملت، ما را همراهي نمايند
 
ديگر وقتي براي تلف کردن باقي نمانده است
- آرمين در ميان متحصنين گفت : هدف متحصنين احقاق حقوق ملت و تضمين حقوق شهروندي و جلوگيري از رد صلاحيتهاي غير قانوني است.

به دنبال ايجاد تنش و آشوب نيستيم و اين اقدام ما نتيجه دو سال پيگيري مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بوده است.

رد صلاحيتها به هيچ عنوان بر اساس قانون نبوده است و براي نمونه به يکنفر از ردصلاحيت شده ها گقته شده که چون تو از آقاجري حمايت کردهاي و آقاجري هم از ملي مذهبيها حمايت ميکرده پس شما هوادار نيروهاي ملي مذهبي هستي!

براي اتمام حجت و اينکه هيچ شک وشبههاي باقي نماند که اين مشکل حل شدني نيست اين طرح ارائه شد که بهانه خلا قانوني از بين برود.

نمايندگان متحصن اجازه نخواهند داد اين طرح به سرنوشت طرحهاي ديگر دچار شود و در رفت وآمد بين مجلس و شورا بماند ، ديگر وقتي براي تلف کردن باقي نمانده است.

اين آخرين اقدام از اين دست از سوي مجلس بوده است و حال نوبت شوراي نگهبان است که پاسخ اين اقدام مجلس را بدهد.

 
محسن آرمين در گفتگو با خبرنگار وبلاگ تحصن در مورد طرح سه فوريتي مجلس
مبناي نظارت استصوابي از نظر ما غير قانوني است و مورد قبول نيست و اين طرح توجه به اين مبنا تهيه شده است اما مي تواند مفيد باشد و ما از هر اقدامي که در جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي احقاق حقوق رد صلاحيت شدگان انجام شود استقبال مي کنيم.
 

قسمتهاي حذف شده نطق پيش از دستور کيانوش راد از رسانه هاي جمعي امروز چه بود؟

کيانوش راد نماينده اهواز در نطق پيش از دستور خود در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد مشکل اصلي اصلاحات از سال 76 تا کنون نهادهاي زير نظر رهبري بوده که تا بحال در مقابل اصلاحات مشکل ايجاد ميکنند وي در ادامه افزود: به رهبري هم اين انتقاد وارد است که که چرا اين نهادها مطابق نظر مردم اصلاح نشده اند
 
نوای اي ايران در مجلس شوراي اسلامي طنين انداز شد


گروهي از دانشجويان شرکت کننده در تحصن امروز اواي خوش تصنیف معروف اي ايران ای مرز پر گهر را در فضاي مجلس طنين انداز کردند، در پی این حرکت کلیه نمایندگان شرکت کننده در تحصن به احترام به پا خواستند
 
حسین زمان: قيمت يك هنرمند چقدر است؟‌
به عنوان يك عضو كوچك از جامعه هنري كشور ضمن اعلام انزجار از پخش سريال تلويزيوني نقطه‌چين در جمعه شب كه با هدف از پيش‌تعيين شده اهانت به نمايندگان محترم مجلس صورت گرفت از هنرمندان سريال مذكور مي‌خواهم با شجاعت و تكيه بر مردم وخداي مردم از ايشان عذرخواهي كنند كه مي‌دانم خواسته باطني ايشان تن دادن به چنين كاري نبوده و بنا بر دستور صورت گرفته. از هنرمندان عزيز و هوشيار ياران برادرانه مي‌خواهم تا ضمن حمايت از تحصن‌كنندگان مجلس نشان دهند با مردمند و از مردم. مجلس خانه ماست و خانه شماست نگذاريم اين خانه را به راحتي از ما بگيرند
Sunday, January 25, 2004
 
من امروز از تحصن نمايندگان حمايت ميكنم
چيزي كه مسلم است اين نمايندگان مجلس كه روزي به آنان راي داديم وچندي بعد عده اي از ما از راي خويش به ايشان پشيمان شديم مهمترين كار در طول دروه نمايندگيشان را انجام ميدهند كه از نظر من به هيچ وجه بازي نيست و كاملا واقعيست . متاسفانه اكثريت مردم اين حركت را باور نكردند و خود را با متحصنين يكي نميدانند و شوقي براي دنبال كردن اخبار تحصن ندارند . من براي دنبال كردن اخبار تحصن به اندازه كافي شوق دارم اما همچون اكثر مردم خود را با اكثر متحصنين يكي نميدانم
چهارشنبه، 1 بهمن، 1382
ادامه مطلب
 
تحريم بر اساس يک احتمال؟
سردبیر خودم:
من درک نمی‌کنم که چطور بعضی‌ها از حالا که اصلا هيچ چيز معلوم نيست، انتخابات مجلس را تحريم کرده‌اند. اين خيلی غيرمنطقی است که آدم بر اساس پيش‌بينی‌اش تصميم سياسی بگيرد، نه براساس داده‌های قطعی.
ادامه مطلب

 
وبنوشت کاری ازسید محمد علی ابطحی
طفلک خبرنگار خيلي اصرار را ادامه داد، گفت: آخر ما بر اساس خبري که ارائه کنيم پول دريافت مي کنيم. گفتم خوب اينم خبره ديگه. گفت نه اين نشد. گفتم چطور؟ با نوعي شرمندگي اعلام کرد که آخر فقط خبري که به نوعي تحصن را محکوم کند و اعلام نمايد که نمايندگان بد کرده اند را خبري مي دانند و گفته اند هرکس اين جواب را بياورد، وجه خبرش را دريافت مي کند!
ادامه مطلب
 
نظرات مخالفان تحصن: احمد كريمي دبيركل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار
وي گفت: من شنيدم برخي از نمايندگان متحصن در خانه ملت با برخي از نمايندگان كنگره آمريكا در تماس هستند اگر اين خبر صحت داشته باشد بايد براي اين مصيبت عزا بگيريم و وزير اطلاعات و نيز رئيس شوراي عالي امنيت ملي بايد در اين خصوص به مردم پاسخگو باشند.
وي با اشاره به مواضع قانون ستيزانه موسوي لاري وزير كشور و مبلغ رئيس ستاد انتخابات و واكنش برخي استانداران در برابر شوراي نگهبان گفت: متاسفانه مردم آنچه كه امروز با گوشت و پوست و استخوان خود لمس مي‌كنند اجرا را در دست يك حزب افراطي مي‌بيند كه براي مقاصد حزبي بديهي‌ترين اصول قانوني را زيرپا گذاشته است! داوطلبي در فرم ثبت‌نام خود مي‌نويسد من به نظام و قانون اساسي اعتقاد ندارم، صلاحيت او را مي‌پذيرند و اين رفتار چيزي نيست جز التزام به دستورات حزبي و تخطي از دستورات قانوني مملكت!!
وي با اشاره به استعفاي برخي از وزرا و معاونين گفت: اگر استعفا دروغ است بايد ارگان حزب حاكم (ياس‌نو) را به جرم اخلال در امنيت ملي تعطيل و مدير مسؤول آن را به اشد مجازات محكوم كنند.
كريمي گفت:اگر استعفا حقيقت دارد در عرف حكومت داري اين اقدام عليه امنيت ملي آن هم در آستانه انتخابات است. اگر مسؤولان امنيتي در برابر اين جرم مشهود ساكت بنشينند مردم خود تكليف مجازات چنين جرمي را مشخص خواهند كرد.

اصل مطلب
Saturday, January 24, 2004
 
فخر السادات محتشمي پور:رد صلاحيت ها متاثر از نگرشي است كه معتقد است زن متعلق به عرصه ع�
در مورد زنان كاملا براي ما محرز است كه براي اينكه مردان چيده شده براي مجلس رقيبي جدي نيابند رد صلاحيت شده اند. چرا كه جامعه اثبات كرده در صورتي كه به توانمنديهاي زنان اعتقاد داشته باشد به آنان راي خواهد داد
حضور زنان در مجلس را باعث قرار گرفتن مجلس در مسير تصويب قوانين موافق با حقوق زنان دانست و اين مسئله را براي نگاه متحجر غير قابل تحمل می باشد
در حال حاضر ما هيچ توجيهي نداريم كه بگوئيم در نظام اسلامي كه بر اساس عدالت و حقانيت بنا شده الگويي كه بتواند حقوق زنان را اعاده كند كيست
 
الهه كولايي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
اين بيانيه به مقابله در برابر كجروي ها تاكيد و از سكوت در اين خصوص جلوگيري مي‌‏كند.

بدون ترديد مبارزه با بي قانوني ها و همچنين نابرابري ها، آزمون جديد پيشروي رهبران اصلاحات است و آنها بايد تداوم خود را در پيروز و سرافزار آمدن از آن نشان دهند.

 
محمدرضا خاتمي سخنگوي متحصنين در مجلس ششم
ضمن اينكه اين بيانيه بيانگر اين است كه آنچه كه در روز جمعه به نمازگزاران گزارش داده شده, ‌‏گزارش درستي نبوده و اين عمل آگاهانه يا ناآگاهانه صورت گرفته است؛ اما به طور كلي مي توان گفت بيانيه روساي اين دو قوه نشانگر مواضع قاطع دولت و مجلس اصلاحات در مقابله با انتخابات فرمايشي است.

متاسفانه روندي كه اكنون پيش مي رود چيزي جز انتخابات فرمايشي را در پيش نخواهد داشت.

 
بيانيه‌ي مشترك روساي قواي مجريه و مقننه
بسم الله الرحمن الرحيم
با تشكر از اعضاء محترم شوراي نگهبان كه امكان مذاكره طولاني شنبه گذشته را با رييسان دو قوه مقننه و مجريه فراهم آوردند و احترام به جايگاه والاي نهاد شوراي نگهبان و قبول حسن نيت اعضاي محترم آن، از آنجا كه ممكن است سوء تفاهمي كه براي آيت‌الله جناب آقاي جنتي پيش آمده است در اثر سخنان ايشان در خطبه‌هاي نماز جمعه براي مردم بزرگوار نيز پيش آيد، توضيح زير را لازم مي‌دانيم.
برخلاف گفته ايشان كه در برابر مطالب حضرات معظم، حرفي براي گفتن نداشته و قانع شده‌ايم شايان ذكر است كه مطالب مطرح شده نه تنها قانع‌كننده نبود بلكه احيانا بر ابهامها نيز افزود. به نظر مي‌رسد كه انتشار مشروح مذاكرات روز شنبه براي روشن شدن افكار عمومي مفيد است.
بار ديگر اعلام مي‌كنيم كه : انتخاباتي كه در حدود 190 كرسي آن امكان رقابت به هيچ وجه وجود نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالبا رد و قبول صلاحيتها به صورتي باشد كه شانس يكطرف و يك گرايش را بيشتر كند، ابدا شايسته نظام مردمسالاري ديني و ديگاههاي حضرت امام خميني (ره) در مورد مجلس شوراي اسلامي و مناسب با شأن والاي ملت شريف ايران نيست.
ما همچنان بر برگزاري انتخابات سالم، آزاد و رقابتي اصرار مي‌كنيم و اميدواريم در وراي فضاي تبليغاتي و رواني موجود، شوراي محترم نگهبان هرچه زودتر با تجديدنظر اساسي در احكام هياتهاي نظارت، زمينه چنين انتخاباتي را فراهم آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي
حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي

 
به شما كه هم سرنوشت خود و هم سر نوشت اصلاحات را رقم خواهيد زد!
به متحصنين محترم در مجلس!
به شماى خسته از سنگينى فشار كار در اين دوازده روز ، به شماى مردد و سرگردان در اتخاذ تصميمى كه بايسته است، به شما كه گرفتار سيل پيشنهاد‌ها توصيه‌ها وتهديدات آشنايان، دوستان و رقبا و مخالفين هستيد، به شما كه هم سرنوشت خود و هم سر نوشت اصلاحات را رقم خواهيد زد!
اين روزها بسيارى از رسانه‌ها ، احزاب و سازمان‌هاى بين المللى و افكارعمومى در جهان غرب رفتار شما و حوادث كشور ما را دنبال مى‌كنند و در اين ميان مردم خاموش ميهن ماهم در عين بى‌تفاوتى كم و بيش آشكار و با دلايلى روشن ، نظاره‌گر رفتار شما هستند تا در نهان‌خانه وجدان‌شان شما را به داورى بنشينند نشايد خود را به ناحق در شماتتى كه تاريخ نصيب اقتدارگرايان خواهد كرد، شريك كنيد. باشد كه؛
- آزادى و حق انسان ايرانى را در انتخاب سرنوشت خود در پيشگاه پلشتى‌هاى مشتى زورگو قربانى نكنيد.
دکتر رضا جوشنی
اصل مطلب

 
حمایت وبلاگ نويسان از تحصن نمایندگان برایِ انتخابات آزاد
ما امضاکنندگان بیانیه، اقدام نمایند‌گان تحصن‌کننده را عملی دموکراتیک دانسته، ثبات قدم آنان را در ادامه‌ی تحصن‌شان ستوده، و از آنان حمایت می‌کنیم. هم‌چنین از مردم تهران می‌خواهیم با حضور در مکان مجلس شورا و یا هر طریق دیگری که می‌توانند از این اقدام حمایت کرده، و با مشی ضددموکراتیک نهادهای غیرانتخابی‌ حکومت مبارزه کنند.

هم‌چنین از نماینده‌گان تحصن‌کننده می‌خواهیم تا تلاش خود را به ریش‌سفیدی و چانه‌زنی خلاصه نکنند، و همان‌طور که در بیانیه شماره ۱۰ خود اعلام کرده اند، این تحصن را تا «تجديدنظر اساسي در نحوه نظارت بر انتخابات» ادامه دهند. از آنان می‌خواهیم همین امروز به اسم انسانیت و آزادی، که مقدس‌ترین کلمات اند، با مردم عهد کنند که در صورت تأیید صلاحیت و راه‌یابی به مجلس جدید، از سخن امروزشان دست نکشند
اصل مطلب
 
روز سيزدهم
امروز نمايندگان ملاقات عمومي نداشتند.

در حاشیه:

● نماز جمعه تهران به امامت آیت الله جنتي :
"اگر اشتباه کرده باشيم بر اشتباه خود پافشاري نمي کنيم ، اما حاضر نيستيم از قانون تخطي کنيم. وي تاکيد کرد : شوراي نگهبان با قاطعيت وظايف قانوني خود را بدون پروا از اشخاص و زمينه سازي ها انجام مي دهد و اميدواريم با حضور پرشور مردم بهترين انتخابات را داشته باشيم."
وي با اشاره به اينکه:" سوتفاهم هايي در کار شوراي نگهبان بوده و هست و برخي از دوستان نزديک ما شبهه هايي در ذهنشان داشتند، گفت: در ديداري که با رياست محترم جمهوري و مجلس داشتيم مشخص شد که گزارش هايي که به آنها داده شده دقيق نبوده و ما نيز توضيحات کافي به آنها ارايه کرديم."
"پررويي خارجي ها به اينجا کشيده شده که بوش به شوراي نگهبان دستور مي دهد چگونه عمل کند ، اسرائيل اظهار نظر مي کند، اتحاديه اروپا اظهار نظرمي کند، اينها خجالت نمي کشند در خصوصي ترين مساله کشور دخالت مي کنند، فکر مي کنند دوران شاه است که هر کسي را بخواهند به مجلس بفرستند، بايد بدانند که زمان دخالت ديگر گذشته است.
جنتي افزود: آنها هنوز افکار غلط استعماري قديم را دارند و هنوز باور نکرده اند در اين کشور انقلاب ديني شده است و مردم صاحب انقلاب و پشتيبان آن بوده و تصميم گيري براي مردم است."
● استعفا در حمايت :
مهندس حسين كاشفي, مديركل شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي و رييس هيات اجرايي جبهه مشارکت با تاييد استعفاي خود گفت: تعدادي از معاونان و مديران دولت طي نامه مشتركي به رييس جمهور تقديم كرده‏اند كه تعداد افراد امضا كننده آن در حال افزايش است.
وي در خصوص دليل استعفاي خود اظهار داشت: مديران و معاونان دولت با توجه به مشكل به وجود آمده و در حمايت از نمايندگان متحصن كه خواستار اجراي صريح قانون و معترض به شرايط كنوني هستند، استعفاي خود را تقديم رياست جمهور كرده‏اند تا شرايط جامعه سامان يابد.
مهندس كاشفي در خصوص تاثير ادامه وضعيت موجود تصريح كرد: همه چيز بستگي به نظر و تصميم دولت و رئيس جمهور دارد , چرا كه وزراء نيز تصميم به استعفاي دسته جمعي دارند
●داود كشاورزيان مدير عامل هواپيمايي جمهموري اسلامي استعفاي خود را تائيد كرد.
● مجلس از شنبه جلسه علني دارد.
●مهندس محمد جعفر اسلامي معاون برنامه ريزي, پژوهش و فن آوري وزارت صنايع و معادن كشور استعفاي خود از سمتش را تاييد كرد.
●انصاري راد: تهديد متحصنان به برخورد، توخالي و پوشالي است. رئيس کمیسيون اصل نود مجلس: حتي اگر يك نفر به شكل غيرقانوني رد صلاحيت شود، از تحصن دست برنخواهيم داشت.
حجت‏الاسلام حسين انصاري راد، نماينده نيشابور، در ششمين شب نشست «همگام با متحصنين» جبهه‏ي مشاركت خراسان با بيان مطلب فوق، گفت: اصلاحطلبان حق معامله در مورد حق ملت ايران را ندارند و بايد بر يك انتخابات آزاد و قانونمند تا تحقق يا تحريم آن پاي فشارند.
وي با بيان اينكه محافظه‏كاران در ضعيف‏ترين موقعيت‏هاي ملي و مردمي هستند، گفت: اگر اصلاح طلبان بر انتخابات آزاد و حاكميت مردم به جد ايستادگي كنند، محافظه‏كاران به ناچار تن خواهند داد.

 
مهندس مير حسين موسوي در اولين موضعگيري رسمي پس از چند سال
به نفع همه است كه به داوري و قضاوت مردم اعتماد داشته باشند و كار مردم را به مردم واگذارند. انتخاب مختارانه وكيل يكي از ابتدائيترين و بديهيترين حقوق مردم است و با هيچ بهانه اي نميتوان آن را از مردم سلب كرد.

مردم دوست ندارند با آنها مثل افراد ساده لوح و عقب افتاده رفتار شود همه بايد مواظب باشند كه با اقدامات غيرقابل توجيه در معرض احساسات غيردوستانه مردم آگاه و خوب كشورمان قرار نگيرند.

راه اكثريت يافتن در مجلس آن نيست كه هزاران نفر از افراد شناخته شده و برجسته علمي، فرهنگي و سياسي كشور را به بيديني، اعتياد، دزدي و قاچاق و امثال آن متهم كنيم. به فرض آنكه با هزار ترفند چنين اكثريتي حاصل شود اين مجلس پشتوانه اعتماد مردم را نخواهد داشت.

به نظر بنده ايجاد شرايط عادلانه جهت رقابتهاي سالم انتخاباتي تنها راه چاره است و به نفع همه است كه به داوري و قضاوت مردم اعتماد داشته باشند و كار مردم را به مردم واگذارند.
 
روز داوزدهم
روز دوازدهم
روزه سياسي نمايندگان مجلس به دوازدهمين روز خود رسيد. در اين دوازده روز بر خلاف آنچه در داخل از سوي رسانه ملي اعمال ميشود تحصن نمايندگان با عکس العملهاي گوناگوني روبرو بوده است .
داود سليماني نماينده تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار وبلاگ تحصن در باره روند اطلاع رساني ضمن تاييد مشکل اطلاع رساني از همه علاقمندان سرنوشت جريان اصلاحات خواست به کمک فرهنگ شفاهي پيام نمايندگان متحصن را منتقل کنند.
امروز هادي خانيکي مشاور و دوست صميمي محمد خاتمي رييس جمهور و از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت در جمع نمايندگان حاضر شد . وي در سخناني که در جمع نمايندگان ابراز کرد اعلام داشت ؟؟:اگر مجلس از راس امور تنزل كند، يك منبع ملي را از دست دادهايم . دکتر خانيکي در ادامه تصريح کرد: براي ساختن ايراني ازاد و آگاه، راهي جز تن دادن به قواعد مردمسالاري وجود ندارد. وي در پايان آرزو کرد پيام نمايندگان که برگزاري انتخابات آزاد است محقق شود از ديگر سخنرانان روز گذشته داود سليماني نمايمنده تهران بود که به بررسي آماري وضعيت حوزههاي مختلف و ميزان رقابت پذيري آنها پرداخت.
روز دوازدهم به يک دليل از مهمترين روزهاي تحصن نمايندگان بوده است با وجود تمام تهمتها و توهين ها از قبيل دروغ بودن روزه سياسي و.. امروز نمايندگان سوگند خوردند که با "تكيه بر شرف انساني خويش پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي ايران باشيم و عهد ميبنديم براي دفاع از قانون اساسي و آزادي مردم و تامين مصالح و منافع آنها از راهي كه برگزيدهايم گامي به عقب ننهيم". اين سوگندنامه که توسط دکتر سليماني قرائت و توسط نمايندگان تکرار ميشد در حقيقت يک نه بزرگ به تمام کساني است که دراين روزها به نوعي سعي داشتند در جمع متحصنين انشقاق ايجاد کنند.
خبرنگار اعزامي وبلاگ تحصن
 
سوگند نامه
نمایندگان سوگند نامه قرائت کردند
ما نمايندگان ملت همراه هم سوگند ياد مي‌كنيم و متعهد مي‌شويم منافع زودگذر فردي را بر منافع بلند ملت بزرگ ايران مقدم نداريم و در راه اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت، سختي‌ها و مصائب را به جان خريداري كنيم و با صبوري و استقامت در راه خدمت به ملت، مددكار و پشتيبان يكديگر باشيم.


 
گزارشي از چند سخنراني پنجشنبه عصر حسينيه ارشاد
متحصنين در مراسم يادبود بازرگان
نهمين سالگرد در گذشت مرحوم مهندس مهدي بازرگان با حضور جمع کثيري از علاقمندان و فعالان سياسي و چند تن از نمايندگان مجلس در حسينيه ارشاد تهران برگزار شد.
در اين مراسم عليرغم آنکه ميزبان آن نهضت آزادي ايران بود سخنرانان مختلفي از گروههاي اصلاحطلب سخنراني کردند.
در ابتدا احمد صدر حاجسيدجوادي به روي سن رفت وي پس از مقدمهکوتاهي در مورد مهندس بازرگان به سراغ بحث انتخابات رفته و تاکيد کرد :" انتخابات هنگامي اصيل و قابل قبول براي مردم است که آزاد باشد وگرنه مجلس به وجود امده بدون مشروعيت مدني و ملي است."وي سپس خطاب به شوراي نگهبان درخواست کرد با تن دادن به يک انتخابات آزاد کشور را از چالشي که با آن دچار شدهاست نجات دهد.
در ادامه مراسم دکتر جلالي زاده نماينده مردم سنندج در مجلس پشت تريبون قرار گرفت وي که با استقبال قابل توجه جمعيت روبرو شده بود سخنان خود را اينگونه آغاز کرد: " ما از جمع نمايندگان متحصن –تشويق شديد حضار- براي احقاق حقوق ملت حامل سلام براي شما قدرشناسان مرحوم بازرگان هستيم و به مرحوم بازرگان درود مي فرستيم."
وي در ادامه با بحث بازرگان و حقوق قوميتها واقليتها پرداخت و در تاکيد کرد بازرگان سني پيامبر بود چون مطابق سيره وي عمل ميکرد و شيعه علي بود چون هرگز حقيقت را فداي مصلحت نکرد. جلالي زاده در بخش ديگري از سخنان خود گفت"اگرامروز جواني بازرگان را دريابد از دين مليت هويت و ميراث فرهنگي خويش بيگانه نميشود."
سخنران بعدي دکتر محسن کديور بود . وي نيز ضمن اشاره به به سجاياي اخلاقي و عملي مهندس بازرگان در فرازهايي از سخنانش ضمن يادآوري اينکه در دوره چهارم انتخابات رياست جمهوري صلاحيت بازرگان هم رد شده بود.گفت :" لابد بازرگان هم گردن کلفت بوده است " دکتر کديور در ادامه ضمن انتقاد از گويش افرادي که خود را نماينده دين ميدانند با ياد آوري آيه شريفه "و لا تنابزوا بالالقاب" تاکيد کرد : ادب ديني اقتضاي ديگري دارد و اينکه منتقدان و مخالفان را با چنين القابي خطاب کنيم شايسته نيست. وي در پايان خطاب به "مقامات معظم" توصيه کرد :" با ادب بازرگان با منتقدان خود سخن بگوييم."
پس از کديور ، خانم دکتر کولايي که او هم از جمع نمايندگان متحصن دراين مراسم حضور يافته بود به سخنراني پرداخت . وي نيز با تشويقهاي ممتد حضار پشت تريبون قرار گرفت و به بيان گوشههايي از انديشههاي مهندس بازرگان پرداخت.
پس از کولايي محمد توسلي پشت تريبون ايستاد و در سخنان نسبتا مفصلي که تقريبا خلاصه مواضع نهضت بود به بررسي شرايط انتخابات در دوره پس از انقلاب پرداخت وي در بخشي از سخنان خود ضمن ياد آوري اهداف اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در مورد نهادهايي نظير شوراي نگهبان :" اين نهادها به مداخلهگر در آزادي انتخابات تبديل شده و شعور مردم را به سخره گرفتهاند."
اين مراسم با پخش فيلمي از روزهاي اوليه و پاياني عمر دولت موقت و چند سخنراني ديگر ادامه يافت.
در حاشيه:
● از ميان نمايندگان متحصن آقايان علي اکبر موسوي خوئينيها ، بهاالدين ادب ، جلال جلاليزاده ، و سرکار خانم
الهه کولايي در مراسم حضور داشتند.
●پوشش نيروي انتظامي تهران به روال چند ماه گذشته مناسب بود.
● استقبال مردم از حضور اصلاح طلبان متحصن در جمع خود بسيار متفاوت با آنچه بود که اينروزها در گزارشهاي صدا وسيما و نشريات وابسته به ... ميبينيم.
●کديور در بخشهايي از سخنان خود ضمن اشاره به اينکه بازرگان زمان مناسب خروج از قدرت را به خوبي ميدانست خطاب به رييس جمهور خواست که وي نيز از بازرگان آداب ماندن در قدرت بياموزد . اين پيشنهاد کديور با استقبال شديد حضار روبروي شد!
خبرنگار اعزامي وبلاگ تحصن 
مهندس بازرگان
آن وزیری که برای ملاقات با سفرا بخواهد اجازه بگیرد برای لای جرز خوب هست
از سخنان مهندس بازرگان در زمان مصاحبه مطبوعاتی استعفا


 
کولایی در یادبود مهندس بازرگان
رعایت اخلاق، خرد ورزی و مداومت در تغییرات اجتماعی از اخلاق بازرگان بود
او از بنیانگذاران جنبش اصلاح طلبی بود
وی هیچ مصلحت را بالاتر از حقیقت ندانست
به عنوان اولین نخست وزیر سعی در مهار عواطف و قلیان هیجانات داشت
نسبت به باز تولید استبداد هشدارمی داد
نهادهای مداخله گر شعور و اگاهی مردم را به سخره گرفته اند
به تحصن خود ادامه می دهیم


 
کدیور در یادبود مهندس بازرگان
در نیم قرن اخیر بعضی از شخصیتهای موثر در تاریخ معاصر نزد افکار عمومی بالاتر رفته اند و بعضی پایین تر که مهندس بازرگان یکی از این بالا روندگان بوده

برخی از زمان جلوترند مانند مهندس بازرگان

او فضل تقدم نسبت به احیاگران دینی دارد
حکومت کردن هدف بعثت انبیا نبود بلکه انها امده بودند انسانها را آخرتی کنند
سیاستمدار موفق کسی است که بداند زمان ورودش چه زمانی هست و زمان خروجش کی!
ایا خاتمی این را می داند؟
آزادی خواسته ابدی هست و بدون آزادی دین هم رشد نمی کند
بازرگان در نامه ای به رهبر فقید انقلاب نوشت که من به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارم
بازرگان و طالقانی تفکر اخوند خراسانی را در زمینه ولایت فقیه دنبال می کردند
بازرگان به دنبال انکار حق ویژه برای اداره جامعه بود او به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست اعتقاد داشت
خراساتی، تهرانی ، مازندرانی، حکیم، خویی و... از مراجع عظام، به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی نداشتند
شورای نگهبان در پرونده خود رد صلاحیت مهندس بازرگان را هم دارد که لابد او هم گردن کلفت بوده
مگر قرا برای سیاست هم نیست پس ایه لاتنابزوا بالالقاب برای چه کسانی هست؟
من متواضعانه ازمقامات کشور می خواهم با ادب همچون بازرگان با مخالفان خود سخن گویند


 
حمایت از تحصن
بدين وسيله هيئت تحريريه نشريه دانشجوئي سها (نشريه دانشجويي موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت) حمايت خود و دانشجويان اين موسسه را از نمايندگان متحصن اعلام مي دارد. اميدواريم كه در تمام مراحل موفق باشيد. اميد ملت ايران به شما نمايندگان مجلس ششم است ما را نااميد نكنيد

وبلاگ نشریه

 
جلالی زاده در یادبود مهندس بازرگان
پیام و درود متحصنان را به شما وبه روح مهندس بازرگان میفرستم
موضوع سخنرانی حقوق اقلیت و مهندس بازرگان
انهایی که حتی یک نماینده سنی را در هیت رئیسه بر نتافتند انگونه اند که باید ایشان را به مصداق تعرف
الاشیا به اضدادها شناخت
بازرگان مرز خود را با کاسبان دین و متحجران مشخص کرده بود
یادی از علامه مفتی زاده

 
سالگرد مهندس بازرگان
با سخنرانی جلالی زاده و کولایی از نمایندگان متحصن مجلس و دکتر کدیور و دکتر حاج سید جوادی و خانم دکتر بازرگان پایان یافت
 
دکتر رضا رئیس طوسی در جمع روزه داران همراهی کننده در جبهه مشارکت:
بحرانهای امریکا در مورد نفت در قرن جدید وجود دارد، زیرا تا سال 2015 تولید جوابگوی تقاضا نخواهد بود که با فروپاشی کشورهای صنعتی همراه خواهد شد،و آنها از امروز برنامه ریزی و پیش بینی های لازم را برای بهره برداری از کشورهای صاحب نفت انجام داده اند.
 
حذف نظارت استصوابي بايد کف مطالبات مجلس باشد
دکتر اميرارجمند:
حذف نظارت استصوابي بايد کف مطالبات مجلس باشد
گزارش دهمين روز بست نشيني نمايندگان روزهداردر خانه ملت
دهمين روز تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده و غير قانوني شوراي نگهبان برگزار شد.
اين نشست که همچون روزهاي قبل در پاويون جنب سالن اصلي مجلس برگزار ميشد با استقبال گروههاي مختلف فعالين سياسي و گروههاي متعددي از خبرنگاران داخلي و خارجي روبرو شد.
از نکات جالب توجه روز دهم تومار 5000 امضايي مردم مريوان در حمايت از تحصن نمايندگان در مجلس به ويژه نمايندگان کرد بود. سهرابي نماينده مريوان و سراوان در سخناني ضمن توضيح درباره تومار تاکيد کرد شوراي نگهبان اسير دست گروههاي مافيايي شدهاست که قصد خيري براي نظام ندارند.
در ادامه مراسم بيانيه 134 معلم تهراني در حمايت از تحصن قرائت شد .
سخنران بعدي دکتر امير ارجمند صاحب کرسي حقوق بشر در يونسکو بود ، وي در سخناني کوتاه خطاب به نمايندگان آنها را برگزيده يکي از معدود انتخاباتهاي آزاد در ايران دانست و ضمن بيان غير مشروع بودن قانون نظارت استصوابي ، تاکيد کرد کف مطالبات متحصنين بايد حذف نظارت استصوابي باشد و کمتر از اين پذيرفتني نيست. وي استصواب را مخالف اصل 6 قانون اساسي و روح جمهوريت دانست.
سخنران بعدي دکتر احمد ميدري نماينده آبادان بود وي اعلام کرد علت رد صلاحيت وي از سوي هايت اجرايي آبادان – که وي آن را تسخير شده توسط هيات نظارت دانست- در اعلام رسمي هيات نظارت يک نطق پيش از دستور وي در انتقاد از نهادهاي زير نظر رهبري و همچنين امضاي نامه 135 نفره بوده است.
وي با قرائت بخشهايي از نطق خود که به منجر به رد صلاحيتش شده بود تاکيد کرد وقتي امام علي (ع) خود را از خطا مصون نميداند کدام رهبر جامعه اسلامي ميتواند چنين ادعايي داشته باشد؟
پس از سخنان دکترميدري بيانيه گروههاي دوم خردادي کرمانشاه در حمايت از متحصنين قرائت شد. در بخش پاياني مراسم داود سليماني نماينده تهران بيانيه دهم متحصنين را قرائت کرد .
در حاشيه:
● از اعضاي کابينه حضور دکتر سعيد شيرکوند معاون وزير اقتصاد و از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت، معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور ، دکتر حسيني وزير کار و امور اجتماعي و از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت جالب توجه بود .
● گويش جذاب و دلنشين داود سليماني هنگام قرائت بيانيه دهم همه حاضرين به وجد آورده بود .
● از نيروهاي ملي مذهبي مهندس سحابي ، دکتر رفيعي ،دکتر پيمان ،دکتر رييسطوسي و محمد بستهنگار حضور داشتند. مهندس سحابي در جمع گسترده خبرنگاراني که وي را احاطه کردهبودند به مجلس پيشنهاد کرد لوايح دوگانه را پيگيري کنند.
● حضور احمد ناطق نوري در محوطه مجلس تعجب برخي حاضرين را برانگيخته بود . البته مورد خاصي نبود ولي تحصن اکثريت مجلس گويا برنامه کار کميسونهارا به هم ريخته است!!
●در دقايق پاياني مراسم فاطمه حقيقت جو نماينده تهران که گويا حراست مجلس از ترتيب اثر دادن نامهاش براي وارد شده تني چند ازدانشجويان براي اعلام حمايت خودداري کرده بود به شدت عصباني شده و با لحن غضب آلودي تاکيد کرد من نماينده مجلس هستم چطور نميتوانم دو نفر را وارد مجلس کنم؟ (به هر حال اينهم از مزاياي درگير شدن با ... است!!)
●حضور خبرنگارو فيلم بردار تلويزيون کويت در مراسم قابل توجه بود . تلويزيون کويت مصاحبههايي با ناصر قوامي و مهندس سحابي ترتيب دادند (باز هم به غيرت کويتيها!)
●از ديگر نکات ديدني حضور اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير در جمع متحصنين بود. لازم به ذکر است تا چندي قبل انجمن امير کبيراز جمله جديترين منتقدين مجلس اصلاحات بود.
● زماني که دختر کوچک دکتر شيرزاد که پس از چند روز پدر را ميديد در آغوش وي جاي گرفت هجوم عکاسان براي گرفتن عکس تمام جمعيت را متوجه خود ساخت ."هدي" خانم که کلاس چهارم ابتدايي است درست در شب امتحان کتاب و دفتر علوم خود را در ورودي حراست مجلس جا گذاشت !
● از عکاس روزنامه شرق خبري نبود گويا جلوي ورود او به مجلس گزفته شده است ( البته راوي اين خبر آقاي سربخشيان عکاس ياسنو است )
● در پايان مراسم که همزمان با اذان مغرب بود نمايندگان متحصن به عادت هر روز نماز جماعت به امامت حجهالاسلام ناصرقوامي به جاي آوردند.
خبرنگار اعزامي وبلاگ تحصن
Powered by Blogger